شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 2)

Earth Boy – ترجمه

Earth Boy پسر زمینی Earth boy dream of angel پسر زمینی در رویای فرشته Angel she be sweet and make him have happy heart فرشته ای محبوب که برای او قلبی شاد به ار مغان می آورد In land of love در سرزمین عشق Angel dream of earth boy, earth boy who be true فرشته ای در رویای پسر زمینی , پسری که صادق خواهد بود And love her till sun grow cold in land of love و او را تا وقتی که خورشید در سرزمین عشق به سردی گراید دوست ...

Read more

Earth angel – ترجمه

Earth angel فرشته زمینی   Oh, oh, oh, oh. 0h, oh, oh, oh Earth Angel, Earth Angel فرشته زمینی فرشته زمینی The one I adore تنها کسی که عاشقش شدم Love you forever and ever more دوستت دارم برای همیشه هر روز بیشتر I'm just a fool من فقط یک احمق هستم A fool in love with you-uuu ooh, ooh یک احمق در عشق تو Earth Angel, Earth Angel فرشته زمینی فرشته زمینی Will you be mine آیا ممکن است متعلق به من باشی؟ My darl ...

Read more

Edge Of Reality – ترجمه

Edge Of Reality لبه واقعیت I walk along a thin line darling عزیزم من در امتداد راهی باریک گام بر می دارم Dark shadows follow me در حالیکه سایه های تیره تعقیبم می کنند Here's where life's dream lies disillusioned (disillusioned) اینجاست که رویاهای زندگی از خواب غفلت بر می خیزند The edge of reality لبه واقعیت Oh I can hear strange voices echo (echo) آه انعکاس اصوات عیجیبی را می شنوم Laughing with mockery (moc ...

Read more

Don’t Leave Me Now-ترجمه

Don't Leave Me Now اکنون مرا ترک نکن Don't leave me now (Don't leave me now) اکنون مرا ترک مکن Now that I need you (Ooh ooh ooh ooh) اکنون که به تو نیاز دارم How blue and lonely I'd be چقدر غمگین تنها خواهم بود If you should say we're through (Don't say we're through) اگر تو بگویی که همه چیز تمام شده Don't break my heart (Don't break my heart) قلب من را نشکن This heart that loves you (Ooh ooh ooh ooh) قلبی ...

Read more

Don’t Cry Daddy-ترجمه

Don't Cry Daddy گریه نکن پدر Today I stumbled from my bed امروز از بسترم فرو افتادم With thunder crashing in my head در حالیکه صدایی چون رعد در سرم میپیچید My pillow still wet from last night's tears و بالشم هنوز از اشکهای شب قبل نمناک بود And as I think of giving up و آنگاه که خواستم از اشک ریختن دست بردارم A voice inside my coffeee cup صدایی در فنجان قهوه ام Kept crying out, ringing in my ears هنوز گریه م ...

Read more
Scroll to top