شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 2)

Earth angel – ترجمه

Earth angel فرشته زمینی   Oh, oh, oh, oh. 0h, oh, oh, oh Earth Angel, Earth Angel فرشته زمینی فرشته زمینی The one I adore تنها کسی که عاشقش شدم Love you forever and ever more دوستت دارم برای همیشه هر روز بیشتر I'm just a fool من فقط یک احمق هستم A fool in love with you-uuu ooh, ooh یک احمق در عشق تو Earth Angel, Earth Angel فرشته زمینی فرشته زمینی Will you be mine آیا ممکن است متعلق به من باشی؟ My darl ...

Read more

Edge Of Reality – ترجمه

Edge Of Reality لبه واقعیت I walk along a thin line darling عزیزم من در امتداد راهی باریک گام بر می دارم Dark shadows follow me در حالیکه سایه های تیره تعقیبم می کنند Here's where life's dream lies disillusioned (disillusioned) اینجاست که رویاهای زندگی از خواب غفلت بر می خیزند The edge of reality لبه واقعیت Oh I can hear strange voices echo (echo) آه انعکاس اصوات عیجیبی را می شنوم Laughing with mockery (moc ...

Read more

Don’t Leave Me Now-ترجمه

Don't Leave Me Now اکنون مرا ترک نکن Don't leave me now (Don't leave me now) اکنون مرا ترک مکن Now that I need you (Ooh ooh ooh ooh) اکنون که به تو نیاز دارم How blue and lonely I'd be چقدر غمگین تنها خواهم بود If you should say we're through (Don't say we're through) اگر تو بگویی که همه چیز تمام شده Don't break my heart (Don't break my heart) قلب من را نشکن This heart that loves you (Ooh ooh ooh ooh) قلبی ...

Read more

Don’t Cry Daddy-ترجمه

Don't Cry Daddy گریه نکن پدر Today I stumbled from my bed امروز از بسترم فرو افتادم With thunder crashing in my head در حالیکه صدایی چون رعد در سرم میپیچید My pillow still wet from last night's tears و بالشم هنوز از اشکهای شب قبل نمناک بود And as I think of giving up و آنگاه که خواستم از اشک ریختن دست بردارم A voice inside my coffeee cup صدایی در فنجان قهوه ام Kept crying out, ringing in my ears هنوز گریه م ...

Read more

Don’t Be Cruel-ترجمه

Don't Be Cruel ستمگر نباش You know I can be found, sitting home all alone می دونی که من تک و تنها گوشه خونه نشستم If you can't come around, at least please telephone اگر نمیتونی بهم سر بزنی حداقل لطفا تلفن بزن Don't be cruel to a heart that's true به قلبی که با تو روراسته ستم نکن Baby, if I made you mad for something I might have said عزیزم اگه به خاطر حرفهایی که شاید به تو گفته باشم عصبانیت کردم Please, le ...

Read more
Scroll to top