شما اينجا هستيد: Home » کتابخانه

خاطرات من از الویس به عنوان پرستار شخصی و دوست او

  Memories with Elvis as his private nurse and friend خاطرات من از الویس به عنوان پرستار شخصی و دوست او نویسنده: letetia Henley Kirk      بعد از سی و هشت سال سکوت،لتشیا هنلی کرک ( letetia Henley Kirk ) در مورد خاطراتش با الویس سخن می گوید. نام کتابی که او منتشر کرده است "خاطرات من از الویس به عنوان پرستار شخصی و دوست او " می باشد. Memories with Elvis as his private nurse and friend او همراه ش ...

Read more

پادشاهان ممفیس

kings of Memphis پادشاهان ممفیس سال انتشار مارس 2012 نویسنده : کارولین رینولدز محور داستانی این کتاب بر اساس تناسخ و مقایسه شباهت هایست که بین دو پادشاه که هر دو در عنفوان جوانی به عنوان " سلطان "دست یافتند ، می باشد. به عنوان مثال هر دو با دختران چهارده ساله ازدواج کردند.( هنگامی که الویس با پریسیلا آشنا شد ،پریسیلا چهارده ساله بود ). هر دو در ممفیس زندگی می کردند ،هر دو در جوانی در گذشتند و بعد از در.گذشت ...

Read more

معرفی کتاب : الویس و گلادیس

Elvis and Gladys الویس و گلادیس نویسنده : Elaine Dundy بررسی کتاب ؛ "الویس و گلادیس" این کتاب یکی از موثق ترین و تحسین انگیزترین کتابها در مورد اوایل زندگی الویس است.این کتاب برای اولین بار به بازسازی نقش فوق العاده گلادیس ،مادر الویس در سالهای رشد او میپردازد و پرده از حقایقی بر میدارد که توسط سایر نویسندگان بیوگرافی نادیده گرفته شده بود.عشق و محبتی که بین مادر و فرزند حاکم بود ،ریشه سرخپوستی (چروکی)خانواد ...

Read more
Scroll to top