شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها

ترجمه ترانه ها

A برای دسترسی به ترجمه روی نام هر یک کلیک کنید A House That Has Everything A Fool Such As I Almost All Shook Up After Loving You A Mess Of Blues A Little Less Conversation Are You Lonesome Tonight Anyway You Want Me Anything That’s Part Of You And I Love You So Always On My Mind   B Big Boots Bitter They Are, Harder They Fall Blue Christmas Blue Hawaii Blue Eyes Crying In The Rain Blue Moon Blue Suede ...

Read more

No More – ترجمه

No More هر گز بیش از این       No more, do I see the starlight caress your hair هرگز بیش از این ، آیا درخشش نور ستاره ها  بر روی گیسوانت را میبینم؟ No more, feel the tender kisses we used to share هر گز بیش از این ، بوسه های شیرینی که با هم داشتیم را احساس میکنم؟ I close my eyes and clearly my heart remembers چشمانم را میبندم و به روشنی بیاد می آورم A thousand goodbyes could never put out the ...

Read more

Never Say Yes-ترجمه

Never Say Yes هرگز نگو آره   Look out now I'm runnin' wild نگاه کن الان من شیفته و دیوانه شدم There ain't no holdin' back this child و هیچی نمیتونه این آدمو متوقف کنه I guess you'd say I'm a son of a gun حدس میزنم که تو میخواستی بگی که من آدم پستی هستم Livin' just for a life of fun و فقط برای تفریح و سرگرمی زندگی میکنم Here's the secret of my success این راز کامیابیه منه Never say yes. No, no, never sa ...

Read more

Never again-ترجمه

Never again دیگر هرگز I hope I never ever love anyone this much again امیدوترم که دیگر کسی را تا این اندازه دوست نداشته باشم I can’t take it anymore, I’ve been hurt before دیگر تحملش را ندارم ، قبلا صدمه دیده ام Never ever quite like this time اما هرگز نه کاملا به این انداره What will become of me when you’re no longer here وقتی دیکر اینجا نباشی ، بر من خواهد گذشت If I can’t stop loving you, what am I to do ...

Read more

Mystery Train-ترجمه

Mystery Train قطار مرموز Train I ride, sixteen coaches long Train I ride, sixteen coaches long قطاری که من می رونم شونزده واگن دراز داره Well that long black train got my baby and gone اون قطار دراز سیاه رنگ محبوب منو گرفت و رفت Train, train, comin' 'round, 'round the bend Train, train, comin' 'round, 'round the bend قطار قطار داره از پیچ راه می رسه Well it took my baby, but it never will again no, not agai ...

Read more
Scroll to top