شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها

King Creole-ترجمه

King Creole شاه کروئل   (King Creole Go!) شاه کروئل برو There's a man in New Orleans who plays rock and roll مردی در نیواورلئان هست که راک اند رول میزنه He's a guitar man with a great big soul او گیتاریستیه با یک روح بزرگ He lays down a beat like a ton of coal اون ریتم رو خیلی دقیق میگیره He goes by the name of King Creole اونو به اسم شاه کروئل میشناسن You know he's gone gone gone میدونی اون رفته و رفت ...

Read more

KU U I P O I- ترجمه

KU U I P O I کیو-یو-آی-پی-او KU-U-I-P-O I love you more today کیو-یو-آی-پی-ا امروز تو را بیشتر دوست دارم More today than yesterday امروز بیشتر از دیروز But I love you less today اما امروز تو را کمتر دوست دارم Less than I Will tomorrow کمتر از آنچه که فردا دوستت خواهم داشت See the sweet Hawaiian rose گل سرخ زیبای هاوایی را تماشا کن See it blossom See it grow شکوفه دادن و رشد کردنش را تماشا کن That's the Stor ...

Read more

Kentucky rain- ترجمه

Kentucky rain باران کنتاکي Seven lonely days and a dozen towns ago پس از هفت روز تنهايي و گذر از دوازدهمين شهر قبل از اين I reached out one night and you were gone شبي به شهري رسيدم که تو آن را ترک کرده بودي Don't know why you'd run نمي دانم چرا مي گريختي What you're runnin' to or from از چه يا به چه چيز فرار مي کردي All I know is I want to bring you home فقط ميدانم که مي خواهم به خانه برت گردانم So I'm wal ...

Read more

Fame And Fortune – ترجمه

Fame And Fortune شهرت و ثروت Fame and fortune how empty they can be شهرت و ثروت- چقدر آنها پوچ میتوانند باشند But when I hold you in my arms اما وقتی تو را در آغوشم میگیرم That's heaven to me آن برای من چون بهشت است Who cares for fame and fortune? چه کسی دلواپس ثروت و شهرت است؟ They're only passing things آنها چیزهایی گذرا هستند A-But the touch of your lips on mine اما لمس لبهایت با (لبهای) من Makes me feel ...

Read more

Fairytale -ترجمه

Fairytale افسانه دروغین I'll pack up all my things and walk away من همه چیزم را برمیدارم و از اینجا می روم I don't want to hear another word you have to say دیگر نمی خواهم کلمه ای از آنچه باید بگویی بشنوم I've been waitin' for so long (so long) من مدتهای مدید انتظار کشیده ام I've just found out there's something wrong (something is wrong) و تنها این را فهمیدیم که یک جای کار ایراد داشت And nothing will get b ...

Read more
Scroll to top