شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها

Let’s Forget About The Stars-ترجمه

Let's Forget About The Stars به حرف ستارگان گوش فرا نده If you let the stars keep telling you اگر اجازه دهی که ستارگان به تو بگویند Who to love and not to love که چه کسی را دوست بداری و چه کسی را نه You may never find contentment for your heart هر گز رضایت قلب خویش را جلب نخواهی کرد You could go unloved forever and darling that means never و تا ابد تنها خواهی ماند عزیزم تا ابد Surrender to love, ... let's f ...

Read more

Let Me-ترجمه

Let Me اجازه بده   Whenever I dance with the girl I love وقتي با دختري که عاشقشم ميرقصم My head goes round and round سرم گيج گيج ميره When she's close to me وقتي اون به من نزديکه I can't stay on the ground, uh huh, uh huh پاهام روي زمين بند نميشه! Whenever I dance with the girl I love وقتي با دختري که عاشقشم ميرقصم I never have a care هيچوقت حواسم نيست All night I'm so light تمام شبو سبک سبکم I walk ri ...

Read more

let it be me-ترجمه

let it be me بگذار آن من باشم       God bless the day I found you پروردگار برکت بخشید به روزی که تو را یافتم I want to stay around you می خواهم همواره نزد تو بمانم And so I beg you و از این روست که التماست میکنم let it be me بگذار آن یکنفر من باشم Don't take this heaven from one این بهشت را از من باز پس نگیر Well if you must cling to someone آری اگر باید کسی را در کنار گیری Now and forever اک ...

Read more

Lady Madonna-ترجمه

Lady Madonna خانوم مدونا   See how they run ببين اوتا چجوري رديف شدن Lady Madonna, children at your feet خانوم مدونا ،بچه ها به دنبال تو Wonder how you manage to make ends meet متعجبم که چطوري با تنگدستي اويها رو اداره ميکني Saturday morning arrives without a suitcase صبح شنبه مياد بدون هيچ آذوغه اي Sunday morning creepin like a nun صبح يکشنبه مثل يک زن تارک دنيا وا ميره Friday's child forget to tie hi ...

Read more

King Creole-ترجمه

King Creole شاه کروئل   (King Creole Go!) شاه کروئل برو There's a man in New Orleans who plays rock and roll مردی در نیواورلئان هست که راک اند رول میزنه He's a guitar man with a great big soul او گیتاریستیه با یک روح بزرگ He lays down a beat like a ton of coal اون ریتم رو خیلی دقیق میگیره He goes by the name of King Creole اونو به اسم شاه کروئل میشناسن You know he's gone gone gone میدونی اون رفته و رفت ...

Read more
Scroll to top