شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها

ترجمه ترانه ها

A در اینجا لیست ترانه هایی که به فارسی ترجمه شده اند  میبینید. برای دسترسی به ترجمه روی نام هر یک کلیک کنید A House That Has Everything A Fool Such As I Almost All Shook Up After Loving You America the Beautiful A Mess Of Blues A Little Less Conversation Are You Lonesome Tonight any You Want Me Anything That’s Part Of You And I Love You So Always On My Mind   B Big Boots Bitter They Are, Harder They Fa ...

Read more

Wooden Heart-ترجمه

Wooden Heart (Muss i denn) قلب چوبی Can't you see نمیبینی I love you? که دوستت دارم Please don't break my heart in two لطفا قلب منو دو تیکه نکن That's not hard to do این که کار سختی نیست 'Cause I don't have a wooden heart چون قلب من از چوب نیست And if you say goodbye اگه بگی خداحافظ Then I know that I would cry میدونم که گریه میکنم Maybe I would die حتی شاید بمیرم 'Cause I don't have a wooden heart چون قلب ...

Read more

Reach Out To Jesus- ترجمه

Reach Out To Jesus دستت را بسوی مسیح دراز کن Is your burden heavy as you bear it all alone? آیا مشکلات در حالی که آنها را به تنهایی تحمل میکنی سنگین هستند؟ Does the road you travel harbour dangers yet unknown? آیا جاده ای که در آن سفر میکنی خطرات ناشناخته را می پرورد؟ Are you growin' weary in the struggle of it all? آیا در این همه تقلا احساس خستگی میکنی؟ Jesus will help you when on His name you call با صدا ...

Read more

Playing For Keeps-ترجمه

Playing For Keeps نواختن برای یادگاری I-I'm playin' for keeps من می نوازم برای یادگاری This time it's real اینبار واقعی است And I want you to know و می خواهم تو بدانی Exactly how I feel که دقیقا چه احساسی دارم I-I'm playin' for keeps من می نوازم برای یادگاری For sure this time این دفعه اطمینان دارم And I won't be happy و خوشحال نخواهم بود Un-until I know you're mine تا وقتی که بدانم تو از آن منی * There hav ...

Read more

My Boy-ترجمه

My Boy پسرم You're sleeping son I know, but really this can't wait پسرم میدانم که خوابی ولی بیش از این نمی باید صبر کنم I wanted to explain before it gets too late می خواهم قبل از اینکه دیر بشود به تو بگویم For your mother and me, love has finally died عشق من و مادرت بالاخره رو به زوال گذاشت This is no happy home but God knows how I've tried خانه ما خانه شادی نیست ولی خدا میداند چقدر تلاش کردم که باشد * Bec ...

Read more
Scroll to top