شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » Y » Your Time Hasn’t Come Yet Baby

Your Time Hasn’t Come Yet Baby

Your Time Hasn't Come Yet Baby

Your Time Hasn’t Come Yet Baby

 

Your time hasn’t come yet baby

هنوز وقتش نرسيده عزيزم

You gotta lot of dreams to go

تو روياهاي زيادي داري

Your time hasn’t come yet baby

هنوز وقتش نرسيده عزيزم

But when it does your heart will know

وقتي زمانش برسد تو خود خواهي فهميد

You’re gonna be a beautiful woman

تو زن زيبايي خواهي شد

Because you’re such a beautiful child

زيرا هم اکنون کودک زيبايي هستي

And when you start to bloom

و وقتي شروع به شکفتن بکني

Just like a rose in June

مانند گل سرخي در ماه ژوئن (خرداد)

I bet the schoolboys all go wild, but right now

من به تو قول ميدهم که بچه هاي مدرسه همه خواهند آمد – اما به وقتش

Your time hasn’t come yet baby

هنوز وقتش نرسيده عزيزم

You gotta lot of dreams to go

تو روياهاي زيادي داري

Your time hasn’t come yet baby

هنوز وقتش نرسيده عزيزم

But when it does your heart will know

وقتي زمانش برسد تو خود خواهي فهميد

Your life’s still a lollipop heaven

زندگي تو هنوز مانند شيريني بهشتي است

Your teddy bears at the foot of your bed

خرس عروسکي تو کنار تخت خوابت است

The little boy next door who only makes you sore

بچه ها پشت در هستند فقط براي بازي با تو

Is gonna some day turn your head but right now

روزها خواهند گذشت اما الان

Your time hasn’t come yet baby

هنوز وقتش نرسيده عزيزم

You gotta lot of dreams to go

تو روياهاي زيادي داري

Your time hasn’t come yet baby

هنوز وقتش نرسيده عزيزم

But when it does your heart will know

وقتي زمانش برسد تو خود خواهي فهميد

You’re gonna grow over night into a lady

تو بزرگ خواهي شد و به يک خانوم بدل ميشوي

With a devastating smile

با يک لبخند ويرانگر
And then a lucky guy will see you

و سپس يک پسر خوش شانس تو را خواهد ديد

And wanna walk you down the aisle, but meanwhile

و شما در پايين راهرو قدم ميزنيد

Your time hasn’t come yet baby

هنوز وقتش نرسيده عزيزم

You gotta lot of dreams to go

تو روياهاي زيادي داري

Your time hasn’t come yet baby

هنوز وقتش نرسيده عزيزم

But when it does your heart will know

وقتي زمانش برسد تو خود خواهي فهميد

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:   Hirschhorn – Kascho

تاریخ ضبط:  1967/06/20

این ترانه در تاریخ 20 ژوئن 1967 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام   Speedway  استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

speedway

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top