شما اينجا هستيد: Home » الویس شناسی » زندگینامه

زندگینامه الویس پریسلی

زندگینامه الویس پریسلی قسمت اول

زندگینامه الویس پریسلی قسمت اول مختصری در باره والدین الویس   Vernon Elvis Presley - پدر الویس ورنون الویس پریسلی پدر الویس آرون پریسلی در 10 آوریل 1916 بدنیا آمد.در 17 ژوئن 1933 با مادر الویس ازدواج کرد.پس از فوت مادر الویس او یکبار دیگر با بیوه زنی ثروتمند به نام Davada (Dee) Mae(Elliott) Stanley ازدواج کرد.ورنون پریسلی در26 ژوئن 1979 درگذشت.   Gladys Love Smith– مادر الویس گلادیس لاو اسمیت مادر ...

Read more

زندگینامه الویس پریسلی قسمت دوم

      سالهای 1935 تا 1954 (الویس وزندگی:) ازدست دادن جسی برادر دوقولوی الویس باعث شد که گلادیس همیشه و در همه وقت از بابت الویس نگران باشد . زیرا او میترسید که الویس را هم از دست بدهد. گلادیس مادر الویس نقش بسیار ارزنده و مهمی در تربیت الویس داشت.او بود که از پسرش فردی مهربان معنوی و مودب ساخت. از طرفی خانواده پریسلی بقدری فقیر بودند که قادر به تامین مخارج زندگی نبودند. آنان برای گریز از شرای ...

Read more

زندگینامه الویس پریسلی قسمت سوم

  (سال 1954) الویس و شروع فعالیت جدی در زمینه موسیقی این سال برای الویس سال بسیار سرنوشت سازی بود. او که بتازگی از دبیرستان فارق التحصیل شده بود همچنان برای تامین مخارج خانواده سخت کار میکرد . در آن زمان الویس ظاهری بسیار متفاوت برای خود ایجاد کرده بود. موهای بلند- خط ریش متفاوت با مدل مرسوم آن زمان- و لباسهایی متفاوت .او مصمم بود آن چیزی باشد که خودش میخواهد. و البته با متفاوت پوشیدن لباس شخصیت متفاوت ...

Read more

زندگینامه الویس پریسلی قسمت چهارم

( سالهای 1958 تا 1960) خدمت در ارتش در تاریخ 20 دسامبر 1957 الویس به خدمت سربازی فرا خوانده شد و در روز دوشنبه 24 مارس 1958 تحت شماره53310761 شروع به خدمت سر بازی کرد . که از این روز در کتاب لغتنامه الویس به عنوان دوشنبه سیاه نام برده شده است . الویس برای خدمت سربازی به آلمان رفت و این باعث تعجب مردم شد . زیرا الویس دارای چنان موقعیتی بود که حتی میتوانست خود رااز خدمت سربازی در خود آمریکا هم معاف کند . حال ...

Read more

زندگینامه الویس پریسلی قسمت پنجم

(سالهای 1967-1960) در سال 1960 خدمت سربازی الویس به پایان رسید واو به کشورش بازگشت. در مدتی که الویس مشغول گذراندن خدمت سربازی بود تام پارکر_مدیر تبلیغاتی_ با همکاری شرکت RCA در جهت زنده نگه داشتن شهرت الویس تلاش میکردند و از طریق انتشار فیلمها و آهنگهای او اعتبار و شهرت ستاره غایب را همچنان حفظ میکردند. کارهایی مانند : WEAR MY RING****** *** AROUND YOUR NECK *** HARD HEADED WOMAN*** *** ONE NIGHIT****** غی ...

Read more
Scroll to top