شما اينجا هستيد: Home » نوشته ها

خاطرات پرستار شخصی الویس پریسلی

خاطرات پرستار شخصی الویس از سالهای بودن با او لتیشیا کرک که بعدها پرستار شخصی الویس پریسلی شد، در دیکسی شهرستان اوبیون بزرگ شد ، در حدود هشت مایلی غرب یونیون سیتی و هشت مایلی شرق دریاچه رلفوت. وی در سال 1960 از دبیرستان دیکسی فارغ التحصیل شد و در مدرسه پرستاری سنت جوزف در ممفیس تحصیل کرد و در سال 1963 مدرک خود را گرفت. به مدت 38 سال ، لتیشیا هنلی کرک در مورد سالهای حضور با الویس پریسلی سکوت اختیار کرد. کرک ...

Read more

الویس پریسلی, نوشته Bono رهبر گروه U2

الویس پریسلی نوشته Bono رهبر گروه U2 منتشر شده در نشریه رولینگ استون ترجمه فهمیه چاکرالحسینی با سپاس از پیج موزیک باز فراتر از مرزهای Tupelo ، Mississippi، فراتر از Memphis ، Tennessee، پسری دخترکش،یکه تاز است و { در جامعه سنتی و مذهبی آمریکا در دهه پنجاه } با به مخاطره انداختن تمام هست و نیستش لباس هایی هیجان انگیز می پوشد و خودنمایی می کند. این وصف نیویورک یا حتی نیواورلئان نبود ، این وصف ممفیس دهه پنجاه ...

Read more
Scroll to top