شما اينجا هستيد: Home » مصاحبه های الویس

کنفرانس مطبوعاتی مدیسون اسکوئر گاردن

کنفرانس مطبوعاتی با الویس پریسلی ،نهم ژوئن 1972، نیویورک . مدیسون اسکوئر گاردن الویس (با حالتی شاد و توام با شوخی ): من باید بشینم ؟... اول از همه بگم که خودمو از همه اتهامات مبرا اعلام می کنم. یکی از حضار :دوست دارم الویس . الویس : مرسی عزیزم ،منم دوست دارم. -الویس چی باعث شد که انقدر دیر در نیویورک برنامه اجرا کنی ؟ الویس : فکر می کنم به خاطر پیدا نکردن محل اجرا بوده ،منظورم محل اجرای مناسبه .. ما باید من ...

Read more
Scroll to top