شما اينجا هستيد: Home » خبری » بازگشایی دوباره گریسلند بعد از دو ماه تعطیلی ، بخاطر پاندمی کرونا

بازگشایی دوباره گریسلند بعد از دو ماه تعطیلی ، بخاطر پاندمی کرونا

reopen

بنا بر گزارش CNN گریس لند خانه صد هکتاری سلطان راک اند رول واقع در شلبی کانتی ، ممفیس تنسی که الویس تا هنگام درگذشت نابه هنگامش تا سال ۱۹۷۷ در آنجا زندگی می کرد
دروازه هایش را بعد از دو ماه تعطیلی به خاطر پیشگیری از اپیدمی ویروس کرونا ، دوباره از روز پنجشنبه به روی علاقه مندان باز خواهد کرد .البته با پذیرش جمعیت کمتر و رعایت اصول بهداشتی.

مترجم:Bluemoon

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top