شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 3)

King Creole-ترجمه

King Creole شاه کروئل   (King Creole Go!) شاه کروئل برو There's a man in New Orleans who plays rock and roll مردی در نیواورلئان هست که راک اند رول میزنه He's a guitar man with a great big soul او گیتاریستیه با یک روح بزرگ He lays down a beat like a ton of coal اون ریتم رو خیلی دقیق میگیره He goes by the name of King Creole اونو به اسم شاه کروئل میشناسن You know he's gone gone gone میدونی اون رفته و رفت ...

Read more

KU U I P O I- ترجمه

KU U I P O I کیو-یو-آی-پی-او KU-U-I-P-O I love you more today کیو-یو-آی-پی-ا امروز تو را بیشتر دوست دارم More today than yesterday امروز بیشتر از دیروز But I love you less today اما امروز تو را کمتر دوست دارم Less than I Will tomorrow کمتر از آنچه که فردا دوستت خواهم داشت See the sweet Hawaiian rose گل سرخ زیبای هاوایی را تماشا کن See it blossom See it grow شکوفه دادن و رشد کردنش را تماشا کن That's the Stor ...

Read more

Kentucky rain- ترجمه

Kentucky rain باران کنتاکي Seven lonely days and a dozen towns ago پس از هفت روز تنهايي و گذر از دوازدهمين شهر قبل از اين I reached out one night and you were gone شبي به شهري رسيدم که تو آن را ترک کرده بودي Don't know why you'd run نمي دانم چرا مي گريختي What you're runnin' to or from از چه يا به چه چيز فرار مي کردي All I know is I want to bring you home فقط ميدانم که مي خواهم به خانه برت گردانم So I'm wal ...

Read more

Green Green Grass of Home – ترجمه

Green Green Grass of Home چمن سبز سبز خانه   The old home town looks the same موطن قدیمی ما همانگونه که بود به نظر میرسد As I step down from the train وقتی که از قطار پیاده میشوم And there to meet me, is my mama and papa و پدر و مادرم آنجا به دیدنم می آیند Down the road I look, and there runs Mary به پایین جاده می نگرم و مری را میینم که به طرفم میدود Hair of gold and lips like cherries با موهایی به رنگ ...

Read more

Give Me the Right-ترجمه

Give Me the Right این حق را به من بده Give me the right این حق را به من بده To hold you tonight که امشب تو را در بر گیرم The tears that I’ve cried over you اشکهایی که بخاطرت ریخته ام Give me the right این حق را به من بده You can't say no تو نمی توانی بگویی نه When I need you so وقتی که تا این حد به تو نیاز دارم I want you back in my arms می خواهم به آغوشم باز گردی Give me the right این حق را به من بده If yo ...

Read more
Scroll to top