شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » Y » You’ll Be Gone

You’ll Be Gone

You'll Be Gone

You’ll Be Gone

Sweetheart we’re alone

دلبرم ما تنها هستیم

And you are mine

و تو از آن منی

Let’s make this night a night to remember

بیا این شب را به یک شب بیاد ماندنی تبدیل کنیم

Don’t make our love a cold dying ember

نگذار آتش عشقمان به خاکستر سرد تبدیل شود

For with the dawn, you’ll be gone

چرا که وقتی سپیده بدمد ، تو خواهی رفت

Hold me close in your arms as the night withers away

چنان که شب سپری میشود مرا در آغوشت بگیر

Let’s not waste one precious kiss while we’re together

بیا حالا که باهم هستیم این بوسه ارزشمند را از دست ندهیم

Oh please come to my arms and say you’ll love me forever

لطفا به آغوشم بیا و بگو که برای همیشه دوستم خواهی داشت

For with the dawn, you’ll be gone

چرا که وقتی سپیده بدمد ، تو خواهی رفت

Sweetheart when you’re near

دلبرم وقتی تو نزدیک من هستی

My heart is aflame

قلبم از عشق شعله ور میشود

Your lips pressed on mine is heaven descending

با بوسه های تو گویی بهشت به نزدم آمده

And I could die because it is ending

و وقتی به پایان برسیم میتوانم بمیرم

For with the dawn, you’ll be gone

چرا که وقتی سپیده بدمد ، تو خواهی رفت

Let these passions we feel in our hearts never end

نگذار این اشتیاقی که در قلبهای ماست هرگز به پایان برسد

I could never share this feeling with another

من هرگز نمیتوانم این احساسی را که با تو دارم با دیگری داشته باشم

Oh please say that you feel the same, there’ll be no other

آه لطفا بگو که تو نیز همین احساس را با من داری  ، نه با دیگری

For with the dawn, you’ll be gone

چرا که وقتی سپیده بدمد ، تو خواهی رفت

For with the dawn, you’ll be gone

چرا که وقتی سپیده بدمد ، تو خواهی رفت

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Red West – Elvis Presley – Charlie Hodge

تاریخ ضبط: 1962/03/18

این ترانه در تاریخ 18 مارس 1962 ضبط گردید و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

girl-happy

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top