شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » Y » You Gave Me A Mountain

You Gave Me A Mountain

You Gave Me A Mountain

You Gave Me A Mountain

Born in the heat of the desert

من در گرمای صحرا زاده شدم

My mother died givin’ me life

و مادرم به من جان داد و خود درگذشت

Deprived of the love of a father

محروم از عشق و محبت پدر بودم

Blamed for the loss of his wife

چرا که پدر خود را از فقدان همسرش ملامت میکرد

You know Lord I’ve been in a prison

خدا یا تو میدانی که من همیشه در یک زندان بوده ام

For something that I’ve never done

بخاطر گناهی که هر گز مرتکبش نشده ام

It’s been one hill after another

زندگی من تپه ای بود پس از تپه دیگر

And I’ve climbed them all one by one

که تک تک آنها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته ام

Oh but this time Lord you gave me a mountain, Yeah

لیک اینبار خدایا کوهی بر سر راهم گذاشته ای

A mountain you know I may never climb

کوهی که هر گز نمی توانم بر فرازش صعود کنم

But it isn’t just a hill any longer

اما این دیگر همچون گذشته تپه ای نیست

You gave me a mountain this time

اینبار کوهی بر سر راهم گذاشته ای

My woman got tired of the heartaches

همسرم از دلشکستگیهای پی در پی خسته شد

Tired of the grief and the strife, oh Lord

خسته از غم و اندوه و کشمکش و ستیز

So tired of working for nothing

خسته از سعی بیهوده برای هیچ

Just tired of being my wife

حتی از همسر من بودن خسته بود

She took my one ray of sunshine

او تنها امید زندگی مرا با خود برد

She took my pride and my joy

او غرور و شادی مرا با خود برد

She took my reason for living

او دلیل زنده بودنم را باخود برد

She took my small baby boy

او پسر کوچکم را با خود برد

Yeah but this time Lord you gave me a mountain, Yeah

لیک اینبار خدایا کوهی بر سر راهم گذاشته ای آری

A mountain you know I may never climb

کوهی که هر گز نمی توانم بر فرازش صعود کنم

It isn’t just a hill any longer

این دیگر همچون گذشته تپه ای نیست

You gave me a mountain this time

اینبار کوهی بر سر راهم گذاشته ای

Yeah Lord, You gave me a mountain

آری خدایا  ا کوهی بر سر راهم گذاشته ای

You gave me a mountain this time

خدایا اینبار کوهی بر سر راهم گذاشته ای

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Marty Robbins

تاریخ ضبط: 1973/01/14

این ترانه در تاریخ 14 ژانویه 1973 به صورت لایو در کنسرت معروف aloha from hawaii  اجرا شد.

 

منتشر شده در آلبومهای  ↓

aloha-from-hawaii-via-satellite

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top