شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » p » Please Don’t Stop Loving Me

Please Don’t Stop Loving Me

Please-Don't-Stop-Loving-Me

Please Don’t Stop Loving Me

Please don’t stop loving me
You were born just to be in my arms
In my arms
Please don’t stop loving me
Your lips were made just to be kissed by me
Kissed by me

When I’m with you
I don’t know day from night, wrong from right
You are my world, that’s all I know
I love you so, I won’t let go

Please don’t stop loving me
Darling you’ll always be mine alone
Mine alone

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Joy Byers

تاریخ ضبط: 1965/05/13

این ترانه در تاریخ 13 می 1965 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام  Frankie And Johnny  استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

frankie-and-johnny

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1275
Scroll to top