شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » A » Anyone

Anyone

anyone

Anyone

(Could Fall In Love With You)

Anyone could fall in love with you
Anyone who knows you as I do
Anyone could fall in love with you
And I love you my darling

Anyone could lose his heart like me
Anyone who has eyes that can see
Anyone could fall in love like me
And I love you my darling

You’re the star I reached for
You’re a dream so rare
You’re my greatest treasure
Nothing can compare

Anyone could want you for his own
Anyone not only mine alone
Anyone could fall in love with you
And I love you my darling
Anyone could fall in love with you
And I love you my darling

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

 

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Benjamin – Marcus DeJesus

تاریخ ضبط: 1963/09/30

این ترانه در تاریخ 30 سبتامبر 1963 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام Kissin’ Cousins  استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

kissin-cousins

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top