شما اينجا هستيد: Home » حقایق » آیا الویس همان پادشاه 2000 ساله است که تناسخ یافته؟

آیا الویس همان پادشاه 2000 ساله است که تناسخ یافته؟

آیا الویس همان پادشاه 2000 ساله است که تناسخ یافته؟

الویس پریسلی خواننده ، موسیقی دان و هنرپیشه آمریکایی و یکی از مهمترین چهره های فرهنگی قرن بیستم بود.
از اون با عنوان “پادشاه ” نام برده میشود.
آنتیخوس پادشاه سلسله کوماژن بود . ( کوماژن ها خاندانی ایرانی ، یونانی بودند که فرهنگ ایران و یونان را در منطقه آناتولی در هم آمیختند) . او به سخاوت ، چهره زیبا و صدای دلنشینش معروف بود.
الویس و آنتیخوس مشابه هم هستند!

Elvis-And-antiochus

در جولای سال 1956 مجله ساینتیفیک امریکن ، عکس شاه آنتیخوس را روی جلد مجله چاپ کرد.
در همان سال این مجله درباره ظهور یک ستاره جدید در جهان به نام الویس پریسلی و با لقب پادشاه نام برد.
آنتیخوس دقیقا شبیه به الویس پریسلی است. بینی صاف ، پیشانی بلند ، چانه محکم و لبهای پر .
اسناد تاریخی نشان میدهد که شاه آنتیخوس دارای همان استعداد موسیقی ، همان سخاوت روح و همان محبوبیت زیادی بوده که الویس در 2000 سال بعد از آن داشت.
آیا این نشانه این است که الویس از تبار یک پادشاه باستانی ست؟
و یا آیا این نشان میدهد که الویس در 2000 سال پیش از این میزیسته و دوباره حلول کرده؟
برخی از کسانی که به تناسخ ایمان دارند ، تاکید کرده اند که این شباهت نمیتواند اتفاقی باشد.
او در زمانهای قدیم به دلیل دانا بودن و بخشنده بودن همیشه موفق بود و دوباره به همان دلالیل به موفقیت رسید.
او به دلیل عشقی که به موسیقی داشت نام آور بود و در عصر ما نیز موسیقی او را به شهرت رساند.
حقیقت هر گه که باشد ، به هر حال نمیشود انکار کرد که الویس و آنتیخوس شباهت زیادی به یکدیگر دارند.

ویدیو :

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top