شما اينجا هستيد: Home » موسیقی (Page 3)

Return To  Sender -ترجمه

Return To  Sender برگردد به فرستنده Return to sender, return to sender برگرده همونجا که بود - برگرده همونجا که بود I gave a letter to the postman یه نامه دادم به پستچی He put it in his sack که اونو گذاشت تو کیفش Bright an' early next morning ولی صبح روز فرداش He brought my letter back نامه مو پس آورد (She wrote upon it) بالای نامه م نوشته بود: Return to sender برگرده همونجا که بود Address unknown آدرس اون د ...

Read more

Reach Out To Jesus- ترجمه

Reach Out To Jesus دستت را بسوی مسیح دراز کن Is your burden heavy as you bear it all alone? آیا مشکلات در حالی که آنها را به تنهایی تحمل میکنی سنگین هستند؟ Does the road you travel harbour dangers yet unknown? آیا جاده ای که در آن سفر میکنی خطرات ناشناخته را می پرورد؟ Are you growin' weary in the struggle of it all? آیا در این همه تقلا احساس خستگی میکنی؟ Jesus will help you when on His name you call با صدا ...

Read more

Put Your Hand In The Hand- ترجمه

Put Your Hand In The Hand دستانت را در دستانی بگذار * Put your hand in the hand of the man , Who stilled the water دست در دست مردي بگذار که آبها را آرام ميکند Put your hand in the hand of the man, Who calmed the sea دست در دست مردي بگذار که به درياها آرامش ميبخشد Take a look at yourself , And you can look at others differently به خودت نگاه کن ، آنگاه ميتواني به ديگران نگاهي متفاوت داشته باشي By puttin' your ...

Read more

Power Of My Love- ترجمه

Power Of My Love قدرت عشق من Break it, burn it, drag it all around عشق مرا بشکنش ، بسوزانش ،آن را همه جا بکش Twist it, turn it, you can't tear it down بپيچانش ،بگردانش ، ميتواني آن را پاره پاره کني 'Cos ev'ry minute, ev'ry hour you'll be shaken By the strength and mighty power of my love, you will, mm mm چرا که هر دقيقه ، هر ساعت تو در برابر دوام و استحکام قدرت عشق من تسليم خواهي بود Crush it, kick it, you ...

Read more

Puppet On A String- ترجمه

Puppet On A String عروسک خیمه شب بازی Ev'ry time you look at me هر گاه که نظری بر من می افکنی I'm as helpless as can be من به تمامی در مانده میشوم I become a puppet on a string به عروسکی بدل میشوم You can do 'most anything to me و تو هر آنچه خواهی با من توانی کرد All you do is touch my hand آنچه تو می کنی لمس دستان من است And your wish is my command وآنچه  می خواهی حکمرانی من است I become a puppet on a stri ...

Read more
Scroll to top