شما اينجا هستيد: Home » موسیقی (Page 5)

Old Shep – ترجمه

Old Shep سگ قدیمی گله When I was a lad وقتی که من پسر بچه ای بودم And old Shep was a pup سگ قدیمی گله یک طوله سگ بود Over hills and meadows we'd stray روی تپه ها و مزارع پرسه میزدیم Just a boy and his dog فقط یک پسر همراه سگش We were both full of fun ما هر دو سرشار از شادی بودیم We grew up together that way و اینگونه با همدیگر بزرگ شدیم I remember the time at the old swimmin' hole به یاد دارم زمانی را که در ...

Read more

No More – ترجمه

No More هر گز بیش از این       No more, do I see the starlight caress your hair هرگز بیش از این ، آیا درخشش نور ستاره ها  بر روی گیسوانت را میبینم؟ No more, feel the tender kisses we used to share هر گز بیش از این ، بوسه های شیرینی که با هم داشتیم را احساس میکنم؟ I close my eyes and clearly my heart remembers چشمانم را میبندم و به روشنی بیاد می آورم A thousand goodbyes could never put out the ...

Read more

Never Say Yes-ترجمه

Never Say Yes هرگز نگو آره   Look out now I'm runnin' wild نگاه کن الان من شیفته و دیوانه شدم There ain't no holdin' back this child و هیچی نمیتونه این آدمو متوقف کنه I guess you'd say I'm a son of a gun حدس میزنم که تو میخواستی بگی که من آدم پستی هستم Livin' just for a life of fun و فقط برای تفریح و سرگرمی زندگی میکنم Here's the secret of my success این راز کامیابیه منه Never say yes. No, no, never sa ...

Read more

Never again-ترجمه

Never again دیگر هرگز I hope I never ever love anyone this much again امیدوارم که دیگر کسی را تا این اندازه دوست نداشته باشم I can’t take it anymore, I’ve been hurt before دیگر تحملش را ندارم ، قبلا صدمه دیده ام Never ever quite like this time اما هرگز نه کاملا به این انداره What will become of me when you’re no longer here وقتی دیکر اینجا نباشی ، بر من خواهد گذشت If I can’t stop loving you, what am I to do ...

Read more

Mystery Train-ترجمه

Mystery Train قطار مرموز Train I ride, sixteen coaches long Train I ride, sixteen coaches long قطاری که من می رونم شونزده واگن دراز داره Well that long black train got my baby and gone اون قطار دراز سیاه رنگ محبوب منو گرفت و رفت Train, train, comin' 'round, 'round the bend Train, train, comin' 'round, 'round the bend قطار قطار داره از پیچ راه می رسه Well it took my baby, but it never will again no, not agai ...

Read more
Scroll to top