شما اينجا هستيد: Home » موسیقی (Page 6)

Big Boots- ترجمه

Big Boots پوتین بزرگ They call your daddy "Big Boots" آنها پدر تو را پوتین بزرگ لقب دادند "Big Boots" is his name و پوتین بزرگ نام اوست It takes a big man to wear big boots باید مرد بزرگی باشی تا پوتین بزرگ به پا کنی That's your daddy's claim to fame پدرت سزاوار شهرت است They know your daddy "Big Boots" آنها پدر تو را (با نام) پوتین بزرگ میشناسند Wherever soldiers are هر کجا که سرباز ها باشند 'Cause he can ...

Read more

Are You Lonesome Tonight- ترجمه

?Are You Lonesome Tonight آیا امشب غمگینی؟ Are you lonesome tonight? آیا امشب غمگيني؟ Do you miss me tonight? ایا امشب دلتنگ من هستي؟ Are you sorry we drifted apart? آیا احساس تاسف میکنی که از هم جدا شدیم؟ Does your memory stray to a bright summer day آیا آنروز روشن تابستانی را به یاد می آوری؟ When I kissed you and called you sweetheart? که من بوسيدمت و تو را معشوقه خود نامیدم Do the chairs in your parlour ...

Read more

Anyway You Want Me-ترجمه

  (Anyway You Want Me (That's How I Will Be هرطور که تو مرا بخواهی (من آنگونه واهم بود) I'll be as strong as a mountain من چون یک کوه قوی خواهم بود Or weak as a willow tree یا ضعیف همچون یک درخت بید Anyway you want me هر آنگونه که تو مرا بخواهی Well, that's how I will be من همانگونه خواهم بود I'll be as tame as a baby من مثل یک کودک رام خواهم بود Or wild as the raging sea یا وحشی مثل دریای خروشان Anywa ...

Read more

Anything That’s Part Of You-ترجمه

Anything That's Part Of You هر چیزی که بخشی از توست I memorize the note you sent نوشته ای که که برایم فرستاده ای در ذهن خود مرور میکنم Go all the places that we went و به هر کجا که باهم رفته بودیم میروم I seem to search the whole day through و در تمام روز به دنبال آن For anything that's part of you چیزی میگردم که یادگاری از توست I kept a ribbon from your hair روبانی از گیسوانت را نگه داشته ام A breath of pe ...

Read more

And I Love You So-ترجمه

And I Love You So And I love you so, و من بسیار دوستت می دارم The people ask me how, مردم میپرسند چگونه How I've lived till now چگونه تا کنون زنده مانده ام I tell them I don't know ومن پاسخشان میدهم که نمیدانم I guess they understand به گمانم آنان می دانند How lonely life has been که زندگیم با چه تنهایی سپری شده But life began again اما زندگی دوباره آغاز شد The day you took my hand آن روز که تو دستم را گرفت ...

Read more
Scroll to top