شما اينجا هستيد: Home » موسیقی (Page 6)

Bitter They Are, Harder They Fall- ترجمه

Bitter They Are, Harder They Fall (اشکها)هر چه جگر سوز ترند سختر فرو می ریزند I told her to leave me alone به او گفتم که مرا تنها بگذارد That's what she's done, just what she's done و او چنین کرد , دقیقا چنین کرد And a house built for two, ain't a home خانه ای که برای دو نفر ساخته شده خانه نیست When it's lived in by one, one lonely one وقتی یک نفر تنها در آن زندگی میکند , یک (نفر) تنها یک (نفر) And I can no ...

Read more

Big Boots- ترجمه

Big Boots پوتین بزرگ They call your daddy "Big Boots" آنها پدر تو را پوتین بزرگ لقب دادند "Big Boots" is his name و پوتین بزرگ نام اوست It takes a big man to wear big boots باید مرد بزرگی باشی تا پوتین بزرگ به پا کنی That's your daddy's claim to fame پدرت سزاوار شهرت است They know your daddy "Big Boots" آنها پدر تو را (با نام) پوتین بزرگ میشناسند Wherever soldiers are هر کجا که سرباز ها باشند 'Cause he can ...

Read more

Are You Lonesome Tonight- ترجمه

?Are You Lonesome Tonight آیا امشب غمگینی؟ Are you lonesome tonight? آیا امشب غمگيني؟ Do you miss me tonight? ایا امشب دلتنگ من هستي؟ Are you sorry we drifted apart? آیا احساس تاسف میکنی که از هم جدا شدیم؟ Does your memory stray to a bright summer day آیا آنروز روشن تابستانی را به یاد می آوری؟ When I kissed you and called you sweetheart? که من بوسيدمت و تو را معشوقه خود نامیدم Do the chairs in your parlour ...

Read more

Anyway You Want Me-ترجمه

  (Anyway You Want Me (That's How I Will Be هرطور که تو مرا بخواهی (من آنگونه واهم بود) I'll be as strong as a mountain من چون یک کوه قوی خواهم بود Or weak as a willow tree یا ضعیف همچون یک درخت بید Anyway you want me هر آنگونه که تو مرا بخواهی Well, that's how I will be من همانگونه خواهم بود I'll be as tame as a baby من مثل یک کودک رام خواهم بود Or wild as the raging sea یا وحشی مثل دریای خروشان Anywa ...

Read more

Anything That’s Part Of You-ترجمه

Anything That's Part Of You هر چیزی که بخشی از توست I memorize the note you sent نوشته ای که که برایم فرستاده ای در ذهن خود مرور میکنم Go all the places that we went و به هر کجا که باهم رفته بودیم میروم I seem to search the whole day through و در تمام روز به دنبال آن For anything that's part of you چیزی میگردم که یادگاری از توست I kept a ribbon from your hair روبانی از گیسوانت را نگه داشته ام A breath of pe ...

Read more
Scroll to top