شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » Y » You Don’t Have To Say You Love Me

You Don’t Have To Say You Love Me

You Don't Have To Say You Love Me

You Don’t Have To Say You Love Me

When I said I needed you

وقتی که گفتم به تو نیاز دارم

You said you would always stay

گفتی که تا ابد در کنارم خواهی ماند

It wasn’t me who changed, but you

این من نیستم که عوض شده ام بلکه تو (هستی)

And now you’ve gone away

و اکنون مرا ترک کرده ای

Don’t you know that now you’re gone

آیا نمی دانی که اکنون رفته ای

And I’m left here on my own

و من اینجا تنها و بیکس رها شده ام

Now I have to follow you

اکنون باید به دنبالت بیایم

And beg you to come home

و التماست کنم که نزدم باز آیی

You don’t have to say you love me

لازم نیست بگویی که دوستم داری

just be close at hand

تنها نزدیک من باش

You don’t have to stay forever

لازم نیست که تا ابد در کنارم بمانی

I will understand

من این را میفهمم

Believe me, believe me

باورم کن باورم کن

I can’t help but love you

نمیتوانم از دوست داشتنت صرف نظر کنم

But believe me I’ll never tie you down

باورم کن که من هرگز محدودت نخواهم کرد

Left alone with just a memory

تنها رها شده با خاطره ای و نه بیش

life seems dead and so unreal

زندگی چه غیر واقعی و بی روح به نظر می رسد

All that’s left is loneliness

آنچه مانده فقط تنهایی است

there’s nothing left to feel

و چیز دیگری برای احساس کردن نمانده

You don’t have to say you love me

لازم نیست بگویی که دوستم داری

just be close at hand

تنها نزدیک من باش

You don’t have to stay forever

لازم نیست که تا ابد در کنارم بمانی

I will understand

من این را میفهمم

Believe me, believe me

باورم کن باورم کن

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

__________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Wickham / Napier / Bell / Donaggio / Pallavicini

تاریخ ضبط: 1970/06/06

این ترانه در تاریخ 6 ژوئن 1970 و به صورت تک آهنگ ضبط گردید.

 

منتشر شده در آلبومهای ↓

 

elvis-thats-the-way-it-is

The-Other-Sides-–-Elvis-Worldwide-Gold-Award-Hits-Vol.-2

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top