شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » T » The Twelfth Of Never

The Twelfth Of Never

The Twelfth Of Never

The Twelfth Of Never

 

You ask how much I need you

می پرسی تا چه حد به تو نیازمندم؟

Must I explain?

باید بگویم

I need you oh my darling

چنان به تو نیازمندم جان شیرینم

Like roses need rain

که گل سرخی به باران

You ask how long I’ll love you

می پر سی تا به کی دوستت خواهم داشت

I’ll tell you true

به تو صادقانه می گویم

Until the twelfth of never

تا دوازدهمین ماه ابدیت

I’ll still be loving you

هنوز دوستت خواهم داشت

Hold me close

صمیمانه در کنارم بگیر

Never let me go

هرگز رخصت رفتنم مده

Hold me close

صمیمانه در کنارم بگیر

Melt my heart like April snow

قلبم را ذوب کن همچون برف آوریل

I’ll love you ’till the

دوستت خواهم داشت تا آن هنگام

blue bells forget to bloom

که گل انگشتدانه شکفتن را فراموش کند

I’ll love you ’till the

دوستت خواهم داشت تا آن هنگام

clover has lost its perfume

که گل میخک عطر خود را از دست بدهد

I’ll love you

دوستت خواهم داشت

’till the poets run out of rhyme

تا آن زمان که شعرا از قافیه خسته شوند.

Oh, until the twelfth of never

آه تا دوازدهمین ماه ابدیت

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Jerry Livingstone – Paul Francis Webster

تاریخ ضبط: 1974/08/16

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1295
Scroll to top