شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » If I Can Dream

If I Can Dream

If-I-Can-Dream

If I Can Dream

There must be lights burning brighter somewhere

چرا غهایی فروزانتر جایی باید وجود داشته باشند

Got to be birds flying higher in a sky more blue

و پرندگانی بلند پرواز تر در آسمانی آبی تر

If I can dream of a better land

اگر میتوانم رویای سرزمین بهتری را در سر بپرورانم

Where all my brothers walk hand in hand

جایی که همه برادرانم دست در دست گام بر می دارند

Tell me why, oh why, oh why can’t my dream come true

به من بگو چرا آه چرا رویایم نمیتواند به تحقق بپیوندد

Oh why

آه چرا؟

There must be peace and understanding sometime

آرامش و درک باید زمانی وجود داشته باشند

Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear

بادهای قدرتمند عهد و پیمان که تمام تردیدها و ترسها را دور برانند

If I can dream of a warmer sun

اگر میتوانم رویای خورشید گرمتری را داشته باشم

Where hope keeps shining on everyone

که امید را به همه مردم عالم بتاباند

Tell me why, oh why, oh why won’t the sun appear

به من بگو چرا آه چرا این خورشید سر بر نمی آورد؟

We’re lost in a cloud with too much rain

ما در ابری با باران زیاد گم شده ایم

We’re trapped in a world

ما در دنیایی به دام افتادیم

That’s troubled with pain

که با مشکلات و درد عجین شده است

But as long as a man

اما تا زمانی که انسان

Has the strength to dream

توان رویا پروراندن را دارد

He can redeem his soul and fly

میتواند روح خود را از بند برهاند و پرواز کند

Deep in my heart there’s a trembling question

 

در اعماق قلبم سوال هولناکی وجود دارد

Still I am sure that the answer’s, the answer’s gonna come somehow

و هنوز مطمئنم که جواب آن به طریقی به من خواهد رسید

Out there in the dark, there’s a beckoning candle, yeh

و آنجا در تاریکی شمع راهنمایی فروزان است

And while I can think, while I can talk

تا آنگاه که میتوانم بی اندیشم ,  تا آنگاه که میتوانم سخن بگویم

While I can stand, while I can walk

تا آنگاه که میتوانم  بایستم , تا آنگاه که میتوانم گام بردارم

While I can dream, please let my dream come true, oh yeh

تا آنگاه که میتوانم رویایی بسازم , بگذار رویای من به تحقق بپیوندد

Right now

همین حالا

Let it come true right now, oh yeh

بگذار همین حالا به تحقق بپیوندد آه آری

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  W. Earl Brown

تاریخ ضبط: 1968/06/23

این ترانه در تاریخ 23 ژوئن 1968 ضبط گردید و در آلبومی به نام A Legendary Performer Volume 2 منتشر شده است.

منتشر شده در آلبوم  ↓

legendary-performer-volume-2

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top