شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » کنسرتها » اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1975

اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1975

در اینجا اطلاعات تمامی کنسرتهایی که الویس پریسلی در سال 1975 اجرا کرده در اختیار شماست.

توجه : در طریق لینکهایی که در متن وجود دارد میتوانید به اطلاعات بیشتر و یا دانلود عکس یا برنامه مربوطه مرتبط شوید:

 

1975

1975

کنسرتهای مارس:

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در مارس 1975 کلیک کنید:

march1975

March 18 1975 (Tuesday – Opening Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 19 1975 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 19 1975 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 20 1975 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 20 1975 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 21 1975 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 21 1975 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 22 1975 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 22 1975 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 23 1975 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 23 1975 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 24 1975 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 24 1975 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 25 1975 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 25 1975 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 26 1975 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 26 1975 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 27 1975 (Thursday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 27 1975 (Thursday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 28 1975 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 28 1975 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 29 1975 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 29 1975 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 30 1975 (Sunday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 30 1975 (Sunday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 31 1975 (Monday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
March 31 1975 (Monday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای آوریل:

April 1 1975 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
April 1 1975 (Tuesday – Closing Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
April 24 1975 (Thursday) Coliseum, Macon, Georgia
April 25 1975 (Friday) Veterans Memorial Coliseum, Jacksonville, Florida
April 26 1975 (Saturday – Afternoon Show) Curtis-Hixon Auditorium, Tampa, Florida
April 26 1975 (Saturday – Evening Show) Curtis-Hixon Auditorium, Tampa, Florida
April 27 1975 (Sunday – Afternoon Show) Civic Center Arena, Lakeland, Florida
April 27 1975 (Sunday – Evening Show) Civic Center Arena, Lakeland, Florida
April 29 1975 (Tuesday) Middle Tennessee State University Athletic Center,
April 30 1975 (Wednesday) Omni, Atlanta, Georgia

 

کنسرتهای می:

ویدیو کنسرتهای الویس در می 1975 کلیک کنید:

may-1975

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در می 1975 کلیک کنید:

may1975
May 1 1975 (Thursday) Omni, Atlanta, Georgia
May 2 1975 (Friday) Omni, Atlanta, Georgia
May 3 1975 (Saturday – Afternoon Show) Civic Center, Monroe, Louisiana
May 3 1975 (Saturday – Evening Show) Civic Center, Monroe, Louisiana
May 4 1975 (Sunday – Afternoon Show) Civic Center, Lake Charles, Louisiana
May 4 1975 (Sunday – Evening Show) Civic Center, Lake Charles, Louisiana
May 5 1975 (Monday) Mississippi State Fair Coliseum, Jackson, Mississippi
May 6 1975 (Tuesday) Middle Tennessee State University Athletic Center,
May 7 1975 (Wednesday) Middle Tennessee State University Athletic Center,
May 30 1975 (Friday) Von Braun Civic Center, Huntsville, Alabama
May 31 1975 (Saturday – Afternoon Show) Von Braun Civic Center, Huntsville, Alabama
May 31 1975 (Saturday – Evening Show) Von Braun Civic Center, Huntsville, Alabama

کنسرتهای ژوئن:

June 1 1975 (Sunday – Afternoon Show) Von Braun Civic Center, Huntsville, Alabama
June 1 1975 (Sunday – Evening Show) Von Braun Civic Center, Huntsville, Alabama
June 2 1975 (Monday – Afternoon Show) Municipal Auditorium, Mobile, Alabama
June 2 1975 (Monday – Evening Show) Municipal Auditorium, Mobile, Alabama
June 3 1975 (Tuesday) University Of Alabama Memorial Coliseum, Tuscaloosa, Alabama
June 4 1975 (Wednesday) Hofheinz Pavilion, Houston, Texas
June 5 1975 (Thursday) Hofheinz Pavilion, Houston, Texas
June 6 1975 (Friday) Convention Center’s Memorial Auditorium, Dallas, Texas
June 7 1975 (Saturday – Afternoon Show) Hirsch Coliseum, Shreveport, Louisiana
June 7 1975 (Saturday – Evening Show) Hirsch Coliseum, Shreveport, Louisiana
June 8 1975 (Sunday – Afternoon Show) State Fair Coliseum, Jackson, Mississippi
June 8 1975 (Sunday – Evening Show) State Fair Coliseum, Jackson, Mississippi
June 9 1975 (Monday) State Fair Coliseum, Jackson, Mississippi
June 10 1975 (Tuesday) Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee

 

کنسرتهای جولای:

July 8 1975 (Tuesday) Myriad Convention Center Arena, Oklahoma City, Oklahoma
July 9 1975 (Wednesday) Hulman Civic Center Arena, Terre Haute, Indiana
July 10 1975 (Thursday) Cleveland Coliseum, Richfield, Ohio
July 11 1975 (Friday) Civic Center, Charleston, West Virginia
July 12 1975 (Saturday – Afternoon Show) Civic Center, Charleston, West Virginia
July 12 1975 (Saturday – Evening Show) Civic Center, Charleston, West Virginia
July 13 1975 (Sunday – Afternoon Show) International Convention Center, Niagara Falls, New York
July 13 1975 (Sunday – Evening Show) International Convention Center, Niagara Falls, New York
July 14 1975 (Monday) Civic Center, Springfield, Massachusetts
July 15 1975 (Tuesday) Civic Center, Springfield, Massachusetts
July 16 1975 (Wednesday) Veterans Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut
July 17 1975 (Thursday) Veterans Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut
July 18 1975 (Friday) Cleveland Coliseum, Richfield, Ohio
July 19 1975 (Saturday – Afternoon Show) Nassau County Veterans Memorial Coliseum,
July 19 1975 (Saturday – Evening Show) Nassau County Veterans Memorial Coliseum,
July 20 1975 (Sunday – Afternoon Show) Scope Cultural Convention Center, Norfolk, Virginia
July 20 1975 (Sunday – Evening Show) Scope Cultural Convention Center, Norfolk, Virginia
July 21 1975 (Monday) Veterans Memorial Coliseum, Greensboro, North Carolina
July 22 1975 (Tuesday) Civic Center, Asheville, North Carolina
July 23 1975 (Wednesday) Civic Center, Asheville, North Carolina
July 24 1975 (Thursday) Civic Center, Asheville, North Carolina

 

کنسرتهای آگوست:

ویدیو کنسرتهای الویس در آگوست 1975 کلیک کنید:

august-1975

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در آگوست 1975 کلیک کنید:

aug1975

August 18 1975 (Monday – Opening Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 19 1975 (Tuesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 19 1975 (Tuesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 20 1975 (Wednesday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
August 20 1975 (Wednesday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada

 

کنسرتهای دسامبر:

ویدیو کنسرتهای الویس در دسامبر 1975 کلیک کنید:

december-1975

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در دسامبر 1975 کلیک کنید:

dec1975

December 2 1975 (Tuesday – Opening Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 3 1975 (Wednesday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 4 1975 (Thursday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 5 1975 (Friday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 6 1975 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 6 1975 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 7 1975 (Sunday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 8 1975 (Monday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 9 1975 (Tuesday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 10 1975 (Wednesday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 11 1975 (Thursday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 12 1975 (Friday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 13 1975 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 13 1975 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 14 1975 (Sunday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 15 1975 (Monday – Closing Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
December 31 1975 (Wednesday) Silverdome, Pontiac, Michigan

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top