شما اينجا هستيد: Home » حقایق » طلوع آفتاب ، اسب الویس پریسلی

طلوع آفتاب ، اسب الویس پریسلی

اسب معروف الویس ، رایزینگ سان ( طلوع آفتاب)

در فیلم مستند “الویس از دیدگاه پریسلی ها ” پریسیلا در مورد آن روزهااینطور می گوید :” او یک پالمینوی طلایی می خواست ، ساعت سه صبح بر می خاست و به مزارع و مراتع خاصی مراجعه می کرد و می پرسید ،”یک پالمینوی طلایی برای فروش دارید ؟”و مردم می گفتند ،” هی اون الویس پریسلی بود .”
خبر اسب خریدن الویس به اطراف پیچید تا این که فردی به نام رابرت بوید به نزد جری شلینگ آمد و گفت که اسبی برای فروش دارد.یک پالمینوی درشت هیکل و زیبا که به دختر دوازده ساله بوید تعلق داشت . الویس در جا اسب را پسندیده و خریداری کرد و نام او را به Rising Sun تغییر داد. این اسب ،سواری شخصی الویس بود و اصطبل نگهداری از اسبها نیز به زودی به نام ” House of Rising Sun ” شناخته شد.
نکته جالب اینکه الویس و پدر و مادر و مادربزرگش تنها کسانی نیستند که آرامگاهشان در گریسلند قرار دارد ، بلکه رایزینگ سان ، اسب محبوب الویس نیز در گریسلند مدفون است.

elvis-and-horses

اسبهای دیگر:

الویس یک اسب برای پریسیلا و اسبی دیگر برای دوست دختر جری شلینگ ،سندی کاوالو خریداری کرد که با پریسیلا همراهی کند .
جری روزی که اسبها خریداری شدند را به خاطر می آورد ،هر چند جری چیزی در مورد سوارکاری نمیدانست ولی قرار شد به عنوان سوارکار آنها را تست نماید ،بعد از کلی خندیدن و تفریح کردن ،یک اسب دومینوی چهار ساله سیاه رنگ به نام دومینو برای پریسیلا ،و اسبی به رنگ کرم روشن ،به نام شبا ؛برای سندی خریداری شد.
پریسیلا ذاتا سوارکار به دنیا آمده بود و با مهارت و شکوه روی اسب بدون زین نشسته و می تاخت.

 

مترجم: شانیا

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top