شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » I’m Yours

I’m Yours

این ترانه توسط الویس پریسلی در 21 ژوئن 1961 در استدیو آر سی ای در شهر نشویل تنسی ضبط گردیده و در 5 ژوئن 1962 در آلبومی به نام Pot Luck with Elvis منتشر گردید. و این ترانه به صورت تک آهنگ منتشر نگردید تا سه سال بعد و وقتی که الویس پریسلی در فیلمی به نام Tickle Me نقش آفرینی کرد. و از این ترانه در آن فیلم استفاده شد. در آن سال این ترانه در بیلبورد 100 ترانه برتر مقام یازدهم را کسب کرد و در بیلبورد Adult Contemporary نیز شماره 1 شد. این سومین تک ترانه الویس بود که در این بیلبورد این مقام را به دست آورده بود.

 

im-yours

My love I offer you now

محبوبم اکنون تقدیمت میکنم

My heart and all it can give

قلبم را و هر آنچه در توان دارم

For just as long as I live I’m yours

چرا که تا وقتی زنده ام ، از آن تو هستم

No arms but yours dear will do

هیچ آغوشی جز آغوش تو برایم عزیز نخواهد بود

My lips will always be true

و بیانم همیشه صادقانه خواهد بود

My eyes can only see you, I’m yours

چشمان من تنها تو را میبیند ، من از آن تو هستم

And as the years roll along

و با گذشت سالها

Your joy and tears I’ll gladly share

در شادیها و اشکهایت شریک خواهم بود

And when things go wrong dear

و عزیزم وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست

Just hold out your hand and I’ll be there

تنها دستانت را دراز کن و من آنجا خواهم بود

With every beat of my heart

با هر تپش قلبم

With every breath that I take

و با هر نفسی که فرو میبرم

Now and forever, sweetheart, I’m yours

حالا و تا ابد عزیزم ، من از آن تو هستم

 

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1288
Scroll to top