شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در سپتامبر 1970

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در سپتامبر 1970

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در سپتامبر 1970

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

1970-jpgpic

 

 

 

الویس در سالن بزرگ، فینیکس آریزونا چنین روزی 9 سپتامبر 1970

9 سپتامبر 1970 الویس برای اجرای یک تور در 6 شهر که توسط کلنل برنامه ریزی شده بود به فینیکس پرواز کرد و تور در سالن بزرگ، فینیکس آریزونا شروع شد. MGM بخش هایی از این اجرا را فیلم برداری کرد.

 

 

 

الویس در سالن کیل ، سنت لوئیس، میسوری چنین روزی 10 سپتامبر 1970

10 سپتامبر 1970 الویس در سالن کیل ، سنت لوئیس، میسوری برنامه اجرا کرد. برای اولین بار بود که یک سیستم صوتی با مانیتور روی صحنه وجود داشت و اجازه میداد که الویس واقعا صدای خودش را بشنود. این یک پیشرفت بود.

 

 

الویس در سالن کیل ، سنت لوئیس، میسوری چنین روزی 10 سپتامبر 1970

10 سپتامبر 1970 الویس در سالن کیل ، سنت لوئیس، میسوری برنامه اجرا کرد. برای اولین بار بود که یک سیستم صوتی با مانیتور روی صحنه وجود داشت و اجازه میداد که الویس واقعا صدای خودش را بشنود. این یک پیشرفت بود.

 

 

الویس در المپیا آرنا، دیترویت، میشیگان چنین روزی 11 سپتامبر 1970

11 سپتامبر 1970 الویس در چنین روزی در ساعت های 3 بعد از ظهر و 8:30 شب در مرکز کنوانسیون کورتیس هیکسون، تمپا، فلوریدا برنامه اجرا کردند.

الویس در المپیا آرنا، دیترویت، میشیگان چنین روزی 11 سپتامبر 1970

11 سپتامبر 1970 الویس در چنین روزی در ساعت های 3 بعد از ظهر و 8:30 شب در مرکز کنوانسیون کورتیس هیکسون، تمپا، فلوریدا برنامه اجرا کردند.

 

 

در مرکز کنوانسیون میامی بیچ، فلوریدا چنین روزی 12 سپتامبر 1970

12 سپتامبر 1970 الویس در ساعت های 3 بعد از ظهر و 8 شب در مرکز کنوانسیون میامی بیچ، فلوریدا برنامه اجرا کرد.

 

در مرکز کنوانسیون میامی بیچ، فلوریدا چنین روزی 12 سپتامبر 1970

12 سپتامبر 1970 الویس در ساعت های 3 بعد از ظهر و 8 شب در مرکز کنوانسیون میامی بیچ، فلوریدا برنامه اجرا کرد.

 

الویس در مرکز کنوانسیون کورتیس هیکسون، تمپا، فلوریدا چنین روزی 13 سپتامبر 1970

13 سپتامبر 1970 الویس در چنین روزی در ساعت های 3 بعد از ظهر و 8:30 شب در مرکز کنوانسیون کورتیس هیکسون، تمپا، فلوریدا برنامه اجرا کردند.

 

الویس در سالن شهرداری موبیل آلاباما چنین روزی 14 سپتامبر 1970

14 سپتامبر 1970 الویس در سالن شهرداری موبیل آلاباما برنامه اجرا کرد. این گروه درست مثل سال 1955در هتل ادمیرال سمز ماند. اگرچه در حال حاضر این هتل در وضعیت بسیار بدی بود که الویس به تلخی از آن شکایت داشت . وقتی که جو اسپوزیتو سعی کرد جای دیگری برای اقامت فراهم کند، به او گفته شد که هیچ جایی دیگری در دسترس نیست. قبل از پایان تور، الویس به هر یک از بچه ها پاداش داد. حتی پس از کسر سهم کلنل، الویس بیش از 174 هزار دلار در این تور 6 روزه بدست آورد.

 

 

الویس در سالن شهرداری موبیل آلاباما چنین روزی 14 سپتامبر 1970

14 سپتامبر 1970 الویس در سالن شهرداری موبیل آلاباما برنامه اجرا کرد. این گروه درست مثل سال 1955در هتل ادمیرال سمز ماند. اگرچه در حال حاضر این هتل در وضعیت بسیار بدی بود که الویس به تلخی از آن شکایت داشت . وقتی که جو اسپوزیتو سعی کرد جای دیگری برای اقامت فراهم کند، به او گفته شد که هیچ جایی دیگری در دسترس نیست. قبل از پایان تور، الویس به هر یک از بچه ها پاداش داد. حتی پس از کسر سهم کلنل، الویس بیش از 174 هزار دلار در این تور 6 روزه بدست آورد.

 

 

الویس در سالن شهرداری موبیل آلاباما چنین روزی 14 سپتامبر 1970

14 سپتامبر 1970 الویس در سالن شهرداری موبیل آلاباما برنامه اجرا کرد. این گروه درست مثل سال 1955در هتل ادمیرال سمز ماند. اگرچه در حال حاضر این هتل در وضعیت بسیار بدی بود که الویس به تلخی از آن شکایت داشت . وقتی که جو اسپوزیتو سعی کرد جای دیگری برای اقامت فراهم کند، به او گفته شد که هیچ جایی دیگری در دسترس نیست. قبل از پایان تور، الویس به هر یک از بچه ها پاداش داد. حتی پس از کسر سهم کلنل، الویس بیش از 174 هزار دلار در این تور 6 روزه بدست آورد.

 

 

برای داشتن اطلاعات کنسرتهای الویس در سال 1970 کلیک کنید:

1970

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top