شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » ژوئن » گاه شمار 8 ژوئن در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 8 ژوئن در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 8 ژوئن در زندگی الویس پریسلی:
1955
الویس در سالن شهر سوویتواتر، تگزاس برنامه اجرا کرد.
1956
الویس در سالن شراین ، لس آنجلس برنامه اجرا کرد.
1961
الویس یک قایق اسکی روی آب و یک تریلر قایق خریداری کرد.
1969
الویس باردیگر پایین در کنار دروازه گریس لند بود و در مشغول دادن امضا و صحبت و خواندن آواز به طرفدارانش بود.
1971
الویس به نشویل برگشت، جایی که او تا ساعت 2 بامداد در استودیو RCA مشغول به کار شد.
1972
الویس به شهر نیویورک پرواز کرد ، که او در هیلتون برای اولین توقف در تور جدید خود وارد شد.
1975
الویس در ساعت های 2:30 بعد از ظهر و ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ نمایشگاه ایالتی ، جکسون، می سی سی پی برنامه اجرا کرد.

مترجم: علیرضا

 

 عکسهای مربوط به این روز:

الویس در  سالن شراین ، لس آنجلس  چنین روزی 8 ژوئن 1956

الویس در سالن شراین ، لس آنجلس چنین روزی 8 ژوئن 1956

 

الویس در  سالن شراین ، لس آنجلس  چنین روزی 8 ژوئن 1956

الویس در سالن شراین ، لس آنجلس چنین روزی 8 ژوئن 1956

 

الویس در  سالن شراین ، لس آنجلس  چنین روزی 8 ژوئن 1956

الویس در سالن شراین ، لس آنجلس چنین روزی 8 ژوئن 1956

 

الویس در ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ نمایشگاه ایالتی ، جکسون، می سی سی چنین روزی 8 ژوئن 1975

الویس در ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ نمایشگاه ایالتی ، جکسون، می سی سی چنین روزی 8 ژوئن 1975

 

الویس در ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ نمایشگاه ایالتی ، جکسون، می سی سی چنین روزی 8 ژوئن 1975

الویس در ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ نمایشگاه ایالتی ، جکسون، می سی سی چنین روزی 8 ژوئن 1975

 

الویس در ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ نمایشگاه ایالتی ، جکسون، می سی سی چنین روزی 8 ژوئن 1975

الویس در ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ نمایشگاه ایالتی ، جکسون، می سی سی چنین روزی 8 ژوئن 1975

 

الویس در ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ نمایشگاه ایالتی ، جکسون، می سی سی چنین روزی 8 ژوئن 1975

الویس در ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ نمایشگاه ایالتی ، جکسون، می سی سی چنین روزی 8 ژوئن 1975

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1341
Scroll to top