شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » H » Help Me

Help Me

Help-Me

Help Me

Lord, Help me walk

خداوندا کمکم کن تا قدم بردارم

another mile, just one more mile;

یک مایل دیگر فقط یک مایل بیشتر

I’m tired of walkin’ all alone.

من از تنهایی پیمودن راه خسته ام

Lord, Help me smile

خداوندا کمک کن لبخند بزنم

another smile, just one more smile;

یک لبخند دیگر فقط یک لبخند بیشتر

I know I just can’t make it on my own.

من میدانم که به تنهایی قادر به پیش رفتن نیستم

I never thought I needed help before;

هرگز پیش از این فکر نمیکردم که به کمک نیاز دارم

I thought that I could get by, by myself.

من فکر میکردم که قادرم هر کاری را به تنهایی انجام دهم

Now I know I just can’t take it any more.

حالا میدانم که دیگر نمیتوانم آن را تحمل کنم

With a humble heart, on bended knee,

با قلبی فروتن در حالیکه به زانو افتاده ام

I’m beggin’ You, please, Help Me.

از تو تمنا میکنم لطفا کمکم کن

Come down from Your golden throne to me, to lowly me;

از سریر طلائی ات به نزد من بیا من حقیر

I need to feel the touch of Your tender hand.

من نیاز دارم که استواری دست مهربانت را حس کنم

Remove the chains of darkness

حلقه تاریکی را دور کن

and let me see, Lord let me see;

و اجازه بده ببینم پروردگارا اجازه بده ببینم

Just where I fit into Your master plan.

جای من در نقشه ماهرانه ات کجاست

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Larry Gatlin

تاریخ ضبط: 1973/12/12

این ترانه در تاریخ 12 دسامبر 1973 و به صورت تک ترانه ضبط گردید .

منتشر شده در آلبومهای ↓

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top