شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » W » We Can Make The Morning

We Can Make The Morning

We Can Make The Morning

We Can Make The Morning

I just thought I heard a small voice cryining
گمان کردم که صدای کوچکی را در حال گریه کردن میشنوم
Looked again and saw that it was me
دوباره نگریستم و دریافتم که او (آن صدا)، خودِ من بودم
I feel like a little boy denying
That he fears the night ’cause he can’t see
احساس پسر کوچکی را دارم که ترسش را انکار میکند
از شب میترسد، چراکه نمیتواند چیزی را ببیند

Then a larger thought said stop your crying
در آن هنگام اندیشه ای وسیعتر به من گفت : گریه را بس کن
Don’t be scared to search ’cause you may find
از جستجو بیم نداشته باش چرا که خواهی یافت
Fate holds out a candle for your footsteps
سرنوشت، برای (روشنی) قدمهایت ، شمعی را نگاه داشته

Time rolls back the shadows of your mind
زمان، سایه های ذهنت را به عقب می راند

It’s a long, long lonely night
این شبِ بلندِ تنهاییست
You can make the morning if you try
اما اگر تلاش کنی میتوانی صبحی بسازی
It’s a long, long lonely night
این شبِ بلندِ تنهاییست
Oh, we can make the morning if we try
آه، اما اگر تلاش کنیم میتوانیم صبحی بسازیم
Girl, we can make the morning you and I
من و تو، میتوانیم صبحی بسازیم
Together, together, together
باهم، باهم

Loneliness is darkness’ first companion
تنهایی، نخستین همدم تاریکیست
Spend the night alone and faith may bend
گذراندن این شب به تنهایی، میتواند ایمان را به زانو دراورد
Share it all and see how fear starts fading
تنهایی را با همه تقسیم کن و ببین چگونه  ترس(ها) نابود میشود
Chase away the shadows with a friend
سایه ها را با (کمک) یک دوست، فراری بده

Dawn’s elusive light is just beginning
نور دست نیافتنی سحر، تازه آغاز شده است
Now the day can push away the night
حالاست که روز بر شب غلبه میکند
Dreams can make the sun feel much brighter
رویاها خورشید را درخشانتر می کنند

Hope creates a foothold for the light
و امید پایگاهی برای نور می سازد

It’s a long, long lonely night
این شبِ بلندِ تنهاییست
You can make the morning if you try
اما اگر تلاش کنی میتوانی صبحی بسازی
It’s a long, long lonely night
این شبِ بلندِ تنهاییست
Oh, we can make the morning if we try
آه، اما اگر تلاش کنیم میتوانیم صبحی بسازیم
Girl, we can make the morning you and I
من و تو، میتوانیم صبحی بسازیم
Together, together, together
باهم، باهم

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Jay Ramsey

تاریخ ضبط: 1971/05/20

این ترانه در تاریخ 20  می 1971 ضبط گردید و در آلبومی به نام Elvis Now منتشر شد ،

 

منتشر شده در آلبومهای  ↓

elvis-now

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top