شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » T » True Love Travels On A Gravel Road

True Love Travels On A Gravel Road

True Love Travels On A Gravel Road

True Love Travels On A Gravel Road

How many girls choose cotton dress worlds

چه بسیار دخترانی که دنیای لباسهای کتانی را ترجیح میدهند

When they could have satins and lace

گرچه میتوانند با پارچه های اطلس و گردنبند خود را زینت بخشند

And stand by her man, never once letting shade touch her face

و استوار در کنار مردان خود می ایستند بی آنکه دفعه ای اخم به چهره آورند

How many hearts could live through all the winters

We’ve known and still not be cold

چه بسیار قلبهایی میشناسیم که سراسر زمستان را تحمل میکنند و باز هم گرم باقی میمانند

True love travels on a gravel road

عشق راستین مسیر خود را در راههای شنی میجوید

Love is a stranger and hearts are in danger
All through streets paved with gold

در امتداد راههای سنگفرش طلا عشق بیگانه است و قلبها در خظر

For true love travels on a gravel road

چرا که عشق راستین مسیر خود را در راههای شنی میجوید

Down through the years we’ve had hard times and tears

در این سالهای طولانی زمانهای سخت و درد آلود هم بر ما گذشته

But they only helped our love grow

لیک آن همه تنها به شکوفایی عشقمان کمک کرد

And we’ll stay together no matter how strong the wind blows

و ما بی توجه به شدت بادهای وزان استوار خواهیم ماند

Not once have I seen your blue eyes filled with envy

حتی یکبار حسادت را در چشمان آبیت ندیده ام

Or stray from the one that you hold

یا فرار از دست کسی که از آن توست

Oh true love travels on a gravel road.

آه عشق راستین مسیر خود را در راههای شنی میجوید

Love is a stranger and hearts are in danger
All through streets paved with gold

در امتداد راههای سنگفرش طلا عشق بیگانه است و قلبها در خطر

For true love travels on a gravel road

چرا که عشق راستین مسیر خود را در راههای شنی میجوید

Yeah, true love travels on a gravel road. Mmmm
True love travels on a gravel road.
True love travels on a gravel road.

عشق راستین مسیر خود را در راههای شنی میجوید  بله

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

__________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Dallas Frazier – Arthur L. Owens

تاریخ ضبط: 1969/02/17

این ترانه در تاریخ 17 فوریه 1969 و  ضبط گردیده و به صورت تک آهنگ منتشر شد.

همچنین این ترانه  در آلبوم From Elvis In Memphis  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

from-elvis-in-memphis

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top