شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » T » Take My Hand, Precious Lord

Take My Hand, Precious Lord

Take My Hand, Precious Lord

Take My Hand, Precious Lord

* Precious Lord, take my hand

دستم را بگیر ای پروردگار گرانقدر

Lead me on, let me stand

هدایتم کن تا توانم را از دست ندهم

I am tired, I am weak and worn

من خسته و ضعیف و فرسوده ام

Through the storm, through the night

در طول سختی در طول شب

Lead me on to the light

مرا به سمت نور هدایت کن

Take my hand precious Lord, lead me home

دستم را بگیر ای پروردگار گرانقدر مرا به سمت خانه هدایت کن

When my way grows drear precious Lord lead me near

وقتی زندگیم غم انگیز است  پروردگار گرانقدر مرا به سمت خود راهنمایی کن

When my life is almost gone

وقتی که تقریبا زندگیم از دست رفته است

Hear my cry, hear my call

گریه ام را بشنو صدایم را بشنو

Hold my hand lest I fall

دستم را بگیر مبادا بیفتم

Take my hand precious Lord, lead me home

دستم را بگیر ای پروردگار گرانقدر مرا به سمت خانه هدایت کن

When the darkness appears and the night draws near

وقتی تاریکی ظاهر میشود و شب نزدیک

And the day is past and gone

و روز گذشته از بین رفته

At the river I stand

کنار رودخانه می ایستم

Guide my feet, hold my hand

پاهایم را راهنمایی کن دستم را بگیر

Take my hand precious Lord, lead me home

دستم را بگیر ای پروردگار گرانقدر مرا به سمت خانه هدایت کن

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Thomas A. Dorsey

تاریخ ضبط:  1957/01/13

این ترانه در تاریخ 13 ژانویه 1957 ضبط شد.

 

منتشر شده در آلبومهای  ↓

youll-never-walk-alone

Christmas-album

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1219
Scroll to top