شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » نوامبر » گاه شمار 19 نوامبر در زندگی الویس پریسلی:

گاه شمار 19 نوامبر در زندگی الویس پریسلی:

گاه شمار 19 نوامبر در زندگی الویس پریسلی:

1954
در چنین روزی در سال 1954 ، الویس در کلوپ Lake Cliff واقع در لیک کلیف ایالت لوییزیانا اجرا داشت ( در محلی خارج از شرو پورت ) . در طول این اجرا نام فامیلی الویس با دیکته ای اشتباه تلفظ گردید و جمعیت حاضر شروع به غر و لند کردند
1955
دررچنین روزی در سال 1955 ، الویس در Louisiana Hayride اجرایی داشت که از مسافتی دورتر از مدرسه عالی Gladewater واقع در ایالت تگزاس پخش تلویزیونی شد .
1960
در چنین روزی در سال 1960 ، در حین فیلمبرداری صحنه های فیلم Wild In The Country عوامل متوجه شدند که الویس دارای پیچ و تابهای روانی زیادیست . او حتی بر روی تعدادی جوان که در اتوموبیل دیگری بودند ، به خیال آنکه به وی توهینی کرده اند اسلحه کشید .
1976
در چنین روزی در سال 1976 ، خواهران آلدن توسط جرج کلاین به الویس معرفی شدند . کلاین این سه خواهر را به گریسلند آورده بود به امید آنکه الویس به سمت یکی از آنها بنام ‘تری’ جذب شود ولی برخلاف انتظارش الویس بسمت جوانترین خواهر یعنی ‘جینجر‘ کشش پیدا کرد . ‘جینجر آلدن ‘ در آنزمان فقط 19 سال داشت و بتازگی بعنوان ملکه زیبایی نیمه جنوبی انتخاب شده بود.

مترجم: فیروزه

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top