شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » The wonder of you

The wonder of you

The Wonder of You

 31 جولای روزی ست که این ترانه الویس به صدر جدول بهترینها در انگلستان صعود کرد.

مختصری از تاریخچه این ترانه:

 این ترانه نوشته باکر نایت در سال 1959 نخستین بار توسط ری پیترسون خوانده شده بود.

الویس پریسلی نخستین بار در فوریه سال 1970 این ترانه را به صورت زنده در کنسرت لاس وگاس باز خوانی کرد.

و در 20 آوریل همان سال به صورت تک آهنگ منتشر شد. در بخش دوم همین آهنگ ترانه  “mama liked the roses” قرار داشت. هر دو ترانه با هم به جدول بهترینها راه یافتند.

این ترانه یکی از بهترین  ترانه ها در انگلستان بوده که در تابستان 1970 مدت شش هفته در بهترین جایگاه چارت انگلستان باقی ماند. و در ایرلند نیز به مدت سه هفته در جایگاه بهترینهای جدول بود.

این ترانه جایزه رکورد طلایی از انجمن  صنعت ضبط موسیقی ایلات متحده را از ان خود کرده است.

 the-wonder-of-you

 

When no-one else can understand me
اکنون که هیچ کس دیگر درکم نمیکند
When everything I do is wrong
اکنون که هر آنچه میکنم نا فرجام است
You give me hope and consolation
تویی که به من امید و تسلا می بخشی
You give me strength to carry on
تویی که قدرت ادامه دادنم میدهی
And you’re always there to lend a hand
و تو همیشه آنجایی برای ارائه دست یاری
In everything I do
در هر آنچه که انجام می دهم
That’s the wonder
این است اعجاز
The wonder of you
اعجاز تو
And when you smile the world is brighter
و آنگاه که لبخند میزنی جهان درخشانتر است
You touch my hand and I’m a king
دستم را لمس کردی و من پادشاه شدم
Your kiss to me is worth a fortune
نوازش تو برای من خوشبختی با ارزشی ست
Your love for me is everything
عشق تو برایم همه چیز است

I’ll guess I’ll never know the reason why
گویی هرگز نخواهم فهمید چرا
You love me like you do
چنین دوستم می داری
That’s the wonder
این است اعجاز

The wonder of you
اعجاز تو

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top