شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » Hard Headed Woman

Hard Headed Woman

Hard Headed Woman

26 جولای – روزیست که ترانه  Hard Headed Woman به جدول بهترینهای ریتم اند بلوز راه یافت.

این ترانه که یک موسیقی بلوز دوازده میزانی است که بوسیله الویس پریسلی اجرا شده و به عنوان راک اند رول محض نامیده میشود. این ترانه توسط آهنگساز آفریفایی آمریکایی ، کلود دیمتریوس نوشته شده. الویس این ترانه را برای فیلم king Creole اجرا و در آلبومی به همین نام، کینگ کریول ، منتشر شد. این ترانه بعدها به صورت تک آهنگ نیز منتشر شد و در جولای 1958 به صدر جدول بهترینها صعود کرد و در بهترینهای ریتم اند بلوز هم مقام دوم را بدست آورد و دو هفته در جدول بهترینهای ریتم اند بلوز باقی ماند.

همچنین این ترانه عنوان نخستین ترانه راک اند رول تاریخ در انجمن صنعت ضبط موسیقی ایالات متحده آمریکا(RIAA) ، را از آن خود کرد. و موفق به کسب گواهینامه رکورد طلایی شد.

Hard Headed Woman

Well a hard headed woman, a soft hearted man
یه زن کله شق و یه مردرقیق القلب
Been the cause of trouble ever since the world began
از بدو خلقت باعث بدبختی بشر بودن
Oh yeah, ever since the world began
آره از وقتی که دنیا شروع شد
Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man, uh huh
یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده
Now Adam told to Eve
آدم به حوا گفت:
Listen here to me
به حرفم گوش کن
Don’t you let me catch you messin’ round that apple tree
نذار دوروبر اون درخت سیب غافلگیرت کنم
Oh yeah, ever since the world began
آره از وقتی که دنیا شروع شد
Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man
یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده
Oh yeah, ever since the world began
آره از وقتی که دنیا شروع شد
Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man
یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده
Now Samson told Delilah loud and clear
سامسون با صدای بلند و واضح به دلیله گفت:
Keep your cotton pickin’ fingers out my curly hair
انگشتهایی که باهاشون پنبه میچینی به موهای مجعد من نزن!
Oh yeah, ever since the world began
آره از وقتی که دنیا شروع شد
Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man
یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده
I heard about a king who was doin’ swell
شنیدم پادشاهی بود که خیلی موفق بود
‘Till he started playin’ with that evil Jezebel
تا اینکه سروکارش با اون *جزبل شرور افتاد
Oh yeah, ever since the world began
آره از وقتی که دنیا شروع شد
A hard headed woman been a thorn in the side of man Uh-huh-huh
یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده
I got a woman, a head like a rock
با زنی آشنا شدم که مثل یه صخره کله شق بود
‘If she ever went away I’d cry around the clock
وقتی ازم دور میشد دوروبر ساعت پرسه می زدم و گریه می کردم
Oh yeah, ever since the world began
آره از وقتی که دنیا شروع شد
Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man
یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده
Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man Uh-huh-huh
یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده

بشنوید:

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top