شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Somebody Bigger Than You and I

Somebody Bigger Than You and I

Somebody Bigger Than You and I

Somebody Bigger Than You and I

Who made the mountains, who made the trees

چه کسی کوهها را بوجود آورد چه کسی درختان را بوجود آورد

Who made the rivers flow to the sea

چه کسی رودها را بوجود آورد که به سمت دریا روانند

And who sends the rain when the earth is dry

و چه کسی باران را می فرستد وقتی که زمین خشک است

Somebody bigger than you and I

کسی بزرگتر از تو یا من

Who made the flowers to bloom in the spring

چه کسی گلها را بوجود آورد شکوفه را در بهار

Who made the song for the robins to sing

چه کسی ترانه مینویسد برای سینه سرخ تا بخواند

And who hung the moon and the stars in the sky

و چه کسی ماه را قرار داد در آسمان پر ستاره

Somebody bigger than you and I

کسی بزرگتر از تو یا من

He lights the way when the road is dark

او راه را روشن میکند وقتی که جاده تاریک است

He keeps you company

او همواره همراه توست

And with His love to guide you

و با محبت تو را راهنمایی میکند

He walks beside you

او کنار تو راه می رود

Just like He walks with me

درست همانگونه که کنار من راه می رود

When I am weary, filled with despair

وقتی که من وامانده ام مملو از نا امیدی

Who gives me courage to go on from there

چه کسی این شجاعت را به من میدهد که آن مرحله را پشت سر بگذارم

And who gives me faith that will never die

و چه کسی این ایمان را به من داد که هر گز نخواهی مرد

Somebody bigger than you and I
Somebody bigger than you and I

کسی بزرگتر از تو یا من

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: J. Lange – H. Heath – S. Burke

تاریخ ضبط: 1966/05/27

این ترانه در تاریخ 27 می 1966 ضبط گردید و در آلبومی به نام How Great Thou Art منتشر شد. 

منتشر شده در آلبومهای  ↓

how-great-thou-art

 

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top