شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » O » Old Shep

Old Shep

Old-Shep

Old Shep

 

When I was a lad
وقتی که من پسر بچه ای بودم

And old Shep was a pup
سگ قدیمی گله یک طوله سگ بود

Over hills and meadows we’d stray
روی تپه ها و مزارع پرسه میزدیم

Just a boy and his dog
فقط یک پسر همراه سگش

We were both full of fun
ما هر دو سرشار از شادی بودیم

We grew up together that way
و اینگونه با همدیگر بزرگ شدیم

I remember the time at the old swimmin’ hole
به یاد دارم زمانی را که در کنار محل شنا

When I would have drowned beyond doubt
وقتی که داشتم بدون شک غرق میشدم

But ol’ Shep was right there
سگ قدیمی گله درست آنجا بود

To the rescue he came
او آمد تا مرا نجات دهد

He jumped in and helped pull me out
او پرید و مرا بیرون کشید

As the years fast did roll
در حالی که سالها به سرعت گذشتند

Old Sheppie grew old
سگ قدیمی گله پیر شد

His eyesight was fast growing dim
چشمهایش به سرعت در حال تار شدن بودند

And one day the doctor looked at me and said
و روزی دکتر به من نگاه کرد و گفت

I can do no more for your dog
دیگر برای سگت کاری از دستم بر نمی آید

With hands that were tremblin’
با دستانی که می لرزید

I picked up my gun
تفنگم را بر داشتم

And aimed it at Shep’s faithful head
و سر سگ با وفا را نشانه گرفتم

I just couldn’t do it
من نمیتوانستم این کار را بکنم

I wanted to run
می خواستم فرار کنم

I wish they would shoot me instead
ای کاش آنها به جای او مرا هدف قرار می دادند

He came to my side
او به کنار من آمد

And he looked up at me
و به من نگاه کرد

And laid his ol’ head on my knee
و سر پیرش را روی زانوهایم گذاشت

I had struck the best friend that a man ever had
من به بهترین دوستی که یک انسان میتواند داشته باشد شلیک کردم

I cried so I scarcely could see
من آنقدر گریه کردم که به زحمت میتوانستم جایی را ببینم

Old Sheppie has gone
سگ قدیمی گله رفته است

Where the good doggies go
به جایی که همه سگهای خوب می روند.

And no more with old Shep will I roam
و من دیگر نمیتوانم با سگ پیر به گردش بروم

But if dogs have a heaven
اما اگر سگها بهشتی داشته باشند

There’s one thing I know
یک چیز را میدانم

Old Shep has a wonderful home
سگ قدیمی گله خانه فوق العاده ای دارد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز:   Red Foley

تاریخ ضبط: 1956/09/02

این ترانه در تاریخ 3 سپتامبر 1956 ضبط گردید و در آلبوم Elvis منتشر گردید.

منتشر شده در آلبومهای ↓

elvis

separate-ways

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top