شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » Is It So Strange

Is It So Strange

Is-It-So-Strange

Is It So Strange

 

Oh, if you tell a lie

آه اگر دروغ بگویی

You know, that I’ll forgive you

می دانی که تو را خواهم بخشید

Though you say our love is just a game

اگرچه عشقمان را فقط یک بازی میپنداری

And when you hear my name

و هرگاه که نامم را می شنوی

You’ll say I’m from a strange world

خواهی گفت که من از دنیایی عجیب هستم

But is it so strange, to be in love with you?

اما آیا این خیلی عجیب است که من عاشقت شده ام؟

Is it so strange

آیا این خیلی عجیب است

That I love you more than all the world

که تو را بیشتر از همه دنیا دوست دارم؟

Is it so strange

آیا این خیلی عجیب است

I have no eyes for any other girl

که من چشمی برای دیدن دختران دیگر ندارم؟

Oh, won’t you take me back

نمیخواهی به گذشته باز گردیم؟

And say that you still love me

و به من بگویی که هنوز دوستم میداری

To waste a love like ours would be a sin

هدر دادن عشقی مانند عشق ما یک گناه است

Let us kiss again, let me hold you near

بگذار دوباره یکدیگر را ببوسیم ، بگذار دوباره تورا نزدیک خودم نگه دارم

And take me from this strange world
That I’m living in.

و مرا با خود ببر ، از این دنیای عجیبی که در آن به سر میبرم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Faron Young

تاریخ ضبط: 1957/01/19

این ترانه در 19 ژانویه 1957 ضبط شده است.

منتشر شده در آلبومهای ↓

a-date-with-elvis

separate-ways

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top