شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » It’s Over

It’s Over

It's-Over

It’s Over

 

If time were not a moving thing

اگر زمان ماهیتی گذرا نداشت

And I could make it stay

و میتوانستم آن را متوقف کنم

This hour of love we share

این ساعات تقسیم عشق ما

Would always be

همیشه جریان داشت

There’d be no coming day

و روز بعدی در کار نبود

To shine a morning light

که درخشش نور صبحگاهی

And make us realize our night is over

به ما بفهماند که شبمان به انتها رسیده

When you walk away from me

آنگاه که از من دور می شوی

There is no place to put my hand

جایی برای گذاشتن دستا نم ندارم

Except to shade my eyes against the sun

به جز سایبانی از برای  چشمانم در مقابل نور خورشید

That rises over the land

که بر فرازمان بالا میرود

I watch you walk away

من تو را مینگرم که دور میشوی

Somehow I have to let you go

به هر حال باید بگذارم که بروی

Cause it’s over

زیرا همه چیز تمام  شد

If you knew just how I really feel

اگر میدانستی چه احساسی دارم

You might return and yet

میدانم که باز میگشتی و هنوز

There are so many times

چه زمانهای بسیار

That people have to love and then forget

که مردم باید دوست بدارند و سپس فراموش کنند

Oh there might have been a way somehow

آه باید راهی وجود میداشت اما

I have to force myself to say

باید خود را وادار کنم که بگویم

It’s over

همه چیز تمام شد

So I turn my back,Turn my collar to the wind

و چنین است که برمیگردم و رو به سوی باد

Move along in silence

در سکوت گام بر میدارم

Trying not to think at all

و سعی میکنم به هیچ چیز فکر نکنم

I set my feet before me

قدمهایم را پیش از خود میفرستم

Walk the silent street before me

و جاده سکوت را پیش از خود میپیمایم

Now it’s over

اکنون که همه چیز تمام شده

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز:  Jimmie Rodgers

تاریخ ضبط: 1973/01/14

این ترانه در تاریخ 14 ژانویه 1973 در کنسرت هاوایی به صورت لایو ضبط شده و در آلبوم  Aloha From Hawaii منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

aloha-from-hawaii-via-satellite

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1205
Scroll to top