شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » It’s Still Here

It’s Still Here

It's-Still-Here

It’s Still Here

 

The day you said we’d never part

روزی گفتی که هرگز از هم جدا نخواهیم شد

You turned around and broke my heart

(اما) روی برگرداندی و قلب مرا شکستی

You had the nerve to tell me I would soon forget

آنقدر شهامت داشتی که به من بگویی : زود فراموشت خواهم کرد

Now you’ve been gone away one year

اکنون سالی از رفتن تو می گذرد

And I have not forgotten dear

و من فراموش نکرده ام عزیزم

The love I had for you so long

عشقی را که مدتهای مدید به تو داشتم

Is still here

هنوز اینجاست

Wow-oh

It’s here, still here

اینجاست , هنوز اینجاست

Because my heart cannot believe

چرا که قلبم نمیتواند باور کند

We’re really through

که عشق ما واقعا تمام شده

And though you said we’d never part

و اگرچه گفتی که هرگز از هم جدا نخواهیم شد

You turned around and broke my heart

روی برگرداندی و قلب مرا شکستی

The love I had for you so long

عشقی را که مدتهای مدید به تو داشتم

Is still here

هنوز اینجاست

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Ivory Joe Hunter

تاریخ ضبط: 1971/05/19

این ترانه در تاریخ 19 می 1071  ضبط گردید و  در آلبوم (Elvis (Fool منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

elvis

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top