شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » If That Isn’t Love

If That Isn’t Love

If-That-Isn't-Love

If That Isn’t Love

He left the spleandour of heaven

او بهشت با عظمت را ترک کرد

Knowing His destiny

در حالیکه میدانست سرنوشتش

Was the lonely hill of Golgotha

تپه غریب گلگادا بود

There to lay down His life for me

آنجا زندگیش را فدای من کرد

* And if that isn’t love

اگر عشق نباشد

Then the ocean is dry

اقیانوس خشک میشود

There’s no stars in the sky

ستاره ها در آسمان باقی نمیمانند

And the little sparrows can’t fl….y

و گنجشک قادر به پرواز نیست

Yeh if that isn’t love

آری اگر عشق نباشد

Then heaven’s a myth

پس بهشت افسانه است

There’s no feeling like this

احساسی شبیه این وجود ندارد

If that isn’t love (It’s got to be love)

اگر عشق نباشد

Even in death He remembered

او حتی در مرگ به یاد آورد

The thief hangin’ by His side

دزدی که پای اعدام بود

Then He spoke of love and compassion

از عشق و حس شفقت گفت

And He took him to paradise

پس خدا او را به بهشت بود

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Dottie Rambo

تاریخ ضبط:  1973/12/16

این ترانه در تاریخ 16 دسامبر 1973  ضبط گردید و در آلبوم   Good Times  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top