شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » ژوئیه » گاه شمار 17 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 17 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 17 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی:

1954
الویس در بون ایر، ممفیس برنامه اجرا کرد. الویس همراه با اسکاتی و بیل، دو آهنگی را که آنها به اندازه کافی میدانستند تا در مقابل حضار اجرا کنند، را خواند.
1956
الویس شب را در کاباره های مختلف در بیلاکسی به سر برد.
1970
الویس برای یک استراحت پنج روزه به پالم اسپرینگز پرواز کرد.
1975
الویس در سالن بزرگ یادبود سربازان جنگ ، شهر نیوهیون کانکتیکات برنامه اجرا کرد.

 

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در سالن بزرگ یادبود سربازان جنگ ، شهر نیوهیون کانکتیکات چنین روزی 17 ژوئیه 1975

الویس در سالن بزرگ یادبود سربازان جنگ ، شهر نیوهیون کانکتیکات چنین روزی 17 ژوئیه 1975

 

الویس در سالن بزرگ یادبود سربازان جنگ ، شهر نیوهیون کانکتیکات چنین روزی 17 ژوئیه 1975

الویس در سالن بزرگ یادبود سربازان جنگ ، شهر نیوهیون کانکتیکات چنین روزی 17 ژوئیه 1975

 

متن اصلی:

July 17, 1954

Elvis performed at the Bon Air, Memphis. With Scotty and Bill Elvis performed the two songs they know well enough to play in front of an audience.

July 17, 1956

Elvis spent the evening at various nightclubs in Biloxi.

July 17, 1970

Elvis flew to Palm Springs for a five-day break.

July 17, 1975

Elvis performed at the Veterans Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut.

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top