شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I Shall Not Be Moved

I Shall Not Be Moved

I-Shall-Not-Be-Moved

I Shall Not Be Moved

Well Lordy I shall not be, I shall not be moved
I shall not be, I shall not be moved
Just like a tree that’s growin’ in the meadow – down by the water –
I shall not be moved

I’m on my way to glory land and I shall not be moved
On my way to glory land I will not be moved
I’m like a tree that’s planted by the water
I shall not be moved

I shall not be, I shall not be moved
I shall not be, I shall not be moved
Just like a tree that’s planted by the water
I shall not be moved

I shall not be, I shall not be moved
I shall not be, I shall not be moved
Just like a tree that’s planted by the water
I shall not be moved

Well I’m on my way to glory land and I shall not be moved
On my way to glory land I shall not be moved
I’m like a tree that’s planted by the water
I shall not be moved

Oh well
I shall not be, I shall not be moved
I shall not be, I shall not be moved
Just like a tree that’s planted by the water
I shall not be moved

On this rock of ages, I shall not be moved
On this rock of ages, I shall not be moved
Just like a tree that’s planted by the water
I shall not be moved

Glory, glory, glory Hallelujah, I shall not be moved
Glory Hallelujah, I shall not be moved
Just like a tree that’s planted by the water
I shall not be moved

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Homer Morris

تاریخ ضبط: 1956/12/04

این ترانه در 4 دسامبر 1956 ضبط گردیده و در مجموعه کوارتت چهارمیلیون دلاری منتشر شده است.

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top