شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » دسامبر » گاه شمار9 دسامبر در زندگی الویس پریسلی:

گاه شمار9 دسامبر در زندگی الویس پریسلی:

گاه شمار9 دسامبر در زندگی الویس پریسلی:

1955
در چنین روزی در سال 1955 ، در سوئیفتون آرکانزاس الویس و جانی کش کنسرت مشترکی را در یک دبیرستان اجرا کردند .
غروب همان روز الویس که برنامه اولش را به همراهی جانی کش در دبیرستانی واقع در سوییفتون ایالت کانزاس اجرا کرده بود ، به کلوپ B&I در همان شهر رفته و با گفتن جمله ” این قراره نخستین کار موفقیت آمیز من باشه.. ” ترانه Heartbreak Hotel را در آنجا اجرا کرد.
1962
در چنین روزی در سال 1962، الویس با دوستانش فوتبال لمسی ( نوعی بازی که در آن بازیکنان دست خود را به بازیکن دیگر میزنند و میدوند ) بازی کرد .

مترجم: فیروزه

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در دبیرستان سوئیفتون آرکانزاس چنین روزی 9 دسامبر 1955

الویس در دبیرستان سوئیفتون آرکانزاس چنین روزی 9 دسامبر 1955

 

الویس در دبیرستان سوئیفتون آرکانزاس چنین روزی 9 دسامبر 1955

الویس در دبیرستان سوئیفتون آرکانزاس چنین روزی 9 دسامبر 1955

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top