شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Suspicious Minds

Suspicious Minds

Suspicious Minds

Suspicious Minds

We’re caught in a trap

I can’t walk out

ما به دام افتاده ایم و مرا یارای بیرون آمدن از آن نیست

Because I love you too much baby

چرا بسیار دوست میدارم عزیزم

Why can’t you see What you’re doing to me

چرا نمیبینی که با من چه میکنی؟

When you don’t believe a word I say?

وقتی حتی کلمه ای از آنچه را که میگویم باور نمیکنی

We can’t go on together
With suspicious minds

ما با ذهنهای بد گمان نمیتوانیم به این زندگی ادامه بدهیم

And we can’t build our dreams
On suspicious minds

و نمیتوانیم رویاهای خود را با ذهنهای بد گمان بنا کنیم

So, if an old friend I know
Drops by to say hello

اگر دوستی قدیمی برای دیدار و سلامی نزدم بیاید

Would I still see suspicion in your eyes?

آیا هنوز باید بدگمانی را در چشمانت ببنم؟

Here we go again
Asking where I’ve been

باز همان داستان همیشگی از من میپرسی که کجا بوده ام

You can’t see these tears are real
I’m crying
نمیتوانی ببینی اشکی که از چشمانم جاری ست حقیقی است؟

We can’t go on together
With suspicious minds

ما با ذهنهای بد گمان نمیتوانیم به این زندگی ادامه بدهیم

And be can’t build our dreams
On suspicious minds

و نمیتوانیم رویاهای خود را با ذهنهای بد گمان بنا کنیم

Oh let our love survive
Or dry the tears from your eyes

آه بگذار عشق ما زنده بماند اشک را از چشمانت بزدا

Let’s don’t let a good thing die

نگذار که عشقش به این خوبی بمیرد

When honey, you know
I’ve never lied to you

عزیزم تو میدانی من هرگز به تو دروغ نگفته ام

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Mark James

تاریخ ضبط: 1969/01/23

این ترانه نخستین بار در 23 ژانویه 1969 به صورت تک ترانه ضبط شد.

این ترانه معروف در سالهای بعد بارخوانی و در آلبومهای مختلفی منتشر شده است.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

aloha-from-hawaii-via-satellite

lp-one-live

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top