شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » دسامبر » گاه شمار26 دسامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار26 دسامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار26 دسامبر در زندگی الویس پریسلی:
1957
در چنین روزی در سال 1957 ، الویس از اداره خدمت وظیفه تا 20 مارس 1958 مهلت پیش از اعزام به خدمت گرفت . بدینوسیله او میتوانست کار بر روی فیلم “King Creole.” را به پایان رساند .
همان روز الویس هزاران عروسک خرسی به سازمان خیریه ملی فلج اطفال ، اهداء نمود.

1965
در چنین روزی در سال 1965،الویس در گریسلند مهمانی کوچکی داشته و مثل همیشه غذای مهمانانش از کیترینگ Monty’s تهیه گردید. گاه در این برهه از دوران کریسمس الویس کمی LSD مصرف میکرد . در این کریسمس، او تقریبا یکسال بود درباره این دارو خوانده بود و حال خودش دوست داشت آن را امتحان کند . بعد آنها فیلم تماشا کردند و سفارش پیتزا دادند.پس از آنهم الویس ، لری ، پریسیلا و جری قدمزنان به فضای پشت ملک گریسلند رفته و درباره داشتن چنین دوستیهای خوبی کلی صحبت کردند . دوستانی که برای هم ارزش و اهمیت قائلند . تا آنجا که شاهدان میدانند ، این نخستین باری بود که الویس LSD را تجربه کرد .
1970
در چنین روزی در سال 1970 ، الویس از فروشگاه تسلیحات Taylor’s Gun ، اسلحه گرم دیگری خریده و آنشب بازهم به سالن Memphianرفته و فیلم That’s The Way It Is را تماشا کرد.

مترجم: فیروزه

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top