شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » F » Fairytale

Fairytale

fairytale

Fairytale

I’ll pack up all my things and walk away
من همه چیزم را برمیدارم و از اینجا می روم
I don’t want to hear another word you have to say
دیگر نمی خواهم کلمه ای از آنچه باید بگویی بشنوم
I’ve been waitin’ for so long (so long)
من مدتهای مدید انتظار کشیده ام
I’ve just found out there’s something wrong (something is wrong)
و تنها این را فهمیدیم که یک جای کار ایراد داشت
And nothing will get better if I stay
و اگر بمانم هیچ چیز بهتر نخواهد شد
There’s no need to explain anymore
دیگر احتیاجی به توضیح بیشتر نیست
I tried my best to love you, now I’m walkin’ out the door (out the door)
تمام سعی خود را کردم که دوستت بدارم و اکنون از در خارج میشوم
You used me, you deceived me
تو مرا وسیله قرار دادی تو مرا فریفتی
And you never seemed to need me
وهر گز نشان ندادی که به من احتیاج داری
But I bet you won’t forget me when I go (Oh no no no)
ولی شرط میبندم با رفتنم مرا فراموش نخواهی کرد
Seems I’ve been lost in a dream
گویی که محو رویایی شده بودم
Pretending that you care
و تظاهر می کردمکه در فکر منی
(And now I’ve opened up my eyes)
ولی اکنون چشمان خود را گشوده ام
And found it’s all been just a great big fairytale
و فهمیده ام که این تنها افسانه دروغین بزرگی بوده است
I’ve been loving you so long (I’ve loved so long)
من مدتها دوستت داشته ام
I don’t think I’d even know how to forget you
و فکر میکنم که حتی نمیدانستم چگونه میتوانم فراموشت کنم
Yeh! the way that things have been
بله با اتفاقی که افتاد
I think I’m better off alone
می پندارم که بهتر است تنها بمانم
Than to be with you
تا اینکه با تو باشم
(You don’t love me it’s plain to see)
تو مرا دوست نداری این کاملا مشخص است
There’s no need to explain anymore
دیگر احتیاجی به توضیح بیشتر نیست
I tried my best to love you, now I’m walkin’ out the door (out the door)
تمام سعی خود را کردم که دوستت بدارم و اکنون از در خارج میشوم
Yeh! You used me, you deceived me
تو مرا وسیله قرار دادی تو مرا فریفتی
And you never seemed to need me
وهر گز نشان ندادی که به من احتیاج داری
But I’ll bet you won’t forget me when I go (Oh no no no)
ولی شرط میبندم با رفتنم مرا فراموش نخواهی کرد
(Seems like I’ve been lost in a dream)
گویی که محو رویایی شده بودم
Yeh! Pretending that you care
بله و تظاهر می کردمکه در فکر منی
(Someday you’ll open up your eyes)
روزی تو نیز چشمان خود را خواهی گشود
And realize a good man is hard to find
و خواهی فهمید که یافتن یک نیکمرد تا چه حد دشوار است

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز:  Anita and Bonnie Pointer

تاریخ ضبط: 1975/03/10

این ترانه در تاریخ 10 مارس 1975 ضبط گردید و آلبوم  Today  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top