شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » A » A House That Has Everything

A House That Has Everything

a-house-that-has-everything

A House That Has Everything

 

I can see you now living like a queen
تورا میبینم که اکنون شبیه به یک ملکه زندگی میکنی
In a house that has everything, everything but love
در خانه ای که همه چیز دارد.همه چیز بجز عشق
Crystal chandeliers, chauffeured limousines
لوستر های کریستال , لیموزین شوفر دار
Yes you’ll really have everything, everything but love
بله تو واقعا همه چیز داری.همه چیز جز عشق
* I see diamonds and sables, sapphires and pearls
من الماسها را میبینم , خزهای سمور را , یاقوتهای کبود و مرواریدها را
And as the picture clears
و آنطور که واقعیت نشان میدهد
Poor little rich girl sitting all alone
طفلک دخترک ثروتمند درحالیکه تنها نشسته
Counting her treasures and tears
با چشمانی اشک آلود مشغول شمردن گنجهایش است
Better just a shack where two people care
یک کلبه با دو نفر که برای هم مهم هستند بهتر است از
Than a house that has everything, everything but
love
از خانه ای که همه چیز دارد جز عشق
Than a house that has everything, everything but love
از خانه ای که همه چیز دارد جز عشق

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

 

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز: Sid Tepper – Roy C. Bennett

تاریخ ضبط: 1967/02/21

این ترانه در تاریخ 21 فوریه 1967 ضبط شده و در فیلم الویس پریسلی به نام  Clambake  مورد استفاده قرار گرفت.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

clambake

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top