شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » T » Today, Tomorrow And Forever

Today, Tomorrow And Forever

Today, Tomorrow And Forever

Today, Tomorrow And Forever

I give, give you my heart
Today, tomorrow and forever
You’ll always be my love

I vow we’ll never part
Today, tomorrow and forever
Long as there’s stars above

The cares of life will fade away
As long as we’re together
So stay, stay in my arms
Today, tomorrow and forever
You’ll always be my love

I give, give you my heart
Today, tomorrow and forever
You’ll always be my love

The cares of life will fade away
As long as we’re together
So stay, stay in my arms
Today, tomorrow and forever
You’ll always be my love
You’ll always be my love

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

ورژن دوئت با آن مارگارت

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Giant / Baum / Kaye

تاریخ ضبط: 1963/07/11

این ترانه در تاریخ 11 جولای 1963 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام Viva Las Vegas  استفاده شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

cmon-everybody

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top