شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I’ll Take Love

I’ll Take Love

I'll-Take-Love

I‘ll Take Love

Some people think that pot of gold

بعضي از مردم فکر ميکنند که خمره ای پر ازطلا

Is all they ever want to hold

بهترين چيزيست که ميتوانند داشته باشند

But there’s a treasure, I think more of

اما گنجي وجود دارد که من فکر ميکنم بهتر است

Measure for measure .. I’ll take love

مقایسه شان کردم ، من عشق را انتخاب خواهم کرد

Some people think that their success

بعضي از مردم فکر ميکنند موفق هستند

Is all they need for happiness

و اين همه آن چيزي است که براي شاد بودن به آن نيازمندند

But there’s a pleasure, I think more of

اما جاي شادمانيست که من به بيش از اينها مي انديشم

Measure for measure .. I’ll take love

مقایسه شان کردم (مقایسه برای مقایسه) ، من عشق را انتخاب خواهم کرد

Pound for pound oh yeah and, Ounce for ounce

سکه به سکه (شمردن)، یکبار برای یکبار

love is all that really counts

اما عشق چيزي است که حقيقتا شمرده ميشود

So let them have their wealth and fame

بگذار آنها ثروت و شهرتشان را داشته باشند

Eat caviar and drink champagne

خاويار بخورند و شامپاين بنوشند

You’re all the treasure I’m dreaming of

تو تمام آن گنجي هستي که من آرزويش را دارم

Measure for measure .. I’ll take love

مقایسه شان کردم ، من عشق را انتخاب خواهم کرد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Dolores Fuller – Mark Barkan

تاریخ ضبط: 1966/09/28

این ترانه در تاریخ 28سپتامبر 1966 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام  Easy Come, Easy Go استفاده شده است.

منتشر شده در آلبوم  ↓

cmon-everybody

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top