شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I’ll Take Love

I’ll Take Love

I'll-Take-Love

I‘ll Take Love

Some people think that pot of gold
Is all they ever want to hold
But there’s a treasure, I think more of
Measure for measure .. I’ll take love

Some people think that their success
Is all they need for happiness
But there’s a pleasure, I think more of
Measure for measure .. I’ll take love

Pound for pound oh yeah and
Ounce for ounce love is all that really counts
So let them have their wealth and fame
Eat caviar and drink champagne
You’re all the treasure I’m dreaming of
Measure for measure .. I’ll take love

Pound for pound oh yeah and
Ounce for ounce love is all that really counts
So let them have their wealth and fame
Eat caviar and drink champagne
You’re all the treasure I’m dreaming of
Measure for measure .. I’ll take love
I’ll take love, I’ll take love
I’ll take love, I’ll take love

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Dolores Fuller – Mark Barkan

تاریخ ضبط: 1966/09/28

این ترانه در تاریخ 28سپتامبر 1966 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام  Easy Come, Easy Go استفاده شده است.

منتشر شده در آلبوم  ↓

cmon-everybody

———————————————

کلیک برای صفحه ترجمه فارسی این ترانه

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1344
Scroll to top