شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Mystery Train"

Mystery Train-ترجمه

Mystery Train قطار مرموز Train I ride, sixteen coaches long Train I ride, sixteen coaches long قطاری که من می رونم شونزده واگن دراز داره Well that long black train got my baby and gone اون قطار دراز سیاه رنگ محبوب منو گرفت و رفت Train, train, comin' 'round, 'round the bend Train, train, comin' 'round, 'round the bend قطار قطار داره از پیچ راه می رسه Well it took my baby, but it never will again no, not agai ...

Read more

Mystery Train

Mystery Train Train I ride, sixteen coaches long Train I ride, sixteen coaches long Well that long black train got my baby and gone Train train, comin' 'round, 'round the bend Train train, comin' 'round the bend Well it took my baby, but it never will again (no, not again) Train train, comin' down, down the line Train train, comin' down the line Well it's bringin' my baby, 'cause she's mine all, all mine (S ...

Read more
Scroll to top