شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » Paralyzed

Paralyzed

Paralyzed

عنوان ترانه ایست از الویس پریسلی که در دوم سپتامبر سال 1956 ضبط و در آلبوم ELVIS منتشر شده و بسیار مورد توجه منتقدان موسیقی قرار گرفت. این ترانه را اوتیس بلکوود نوشت و الویس شخصا در آهنگسازی آن به او کمک کرد. الویس خود گاهی در نوع آهنگسازی ترانه هایش دخل و تصرف میکرد که این ترانه جزو آنهاست. این ترانه در چارت بهترینهای موسیقی آمریکا به موقیت رسید . و در انگلستان نیز به مقام هشتم بهترینها رسید و به مدت 10 هفته در چارت بهترینها باقی ماند.

paralyzed

When you looked into my eyes
وقتی تو در چشمام نگاه کردی
I stood there like I was hyp-notised
مثل کسی که هیپنوتیزم شده باشه اونجاایستادم
You sent a feeling to my spine
تو احساسی قوی بر من وارد کردی
A feeling warm and smooth and fine
یک احساس گرم و بی ریا و خوب
But all I could do were stand there paralyzed
اما تنها کاری که تونستم بکنم این بود که بی حرکت اونجا ایستادم
When we kissed, ooh what a thrill
وقتی که ما همدیگرو بوسیدیم چه هیجانی داشت
You took my hand and, ooh baby, what a chill
تو دستم رو گرفتی و اوووه عزیزم چه لرزشی گرفتم
I felt like grabbin’ you real tight
من احساس میکردم تو رو بدست آوردم و محکم بغلت کردم
Squeeze and squeeze with all my might
فشارت دادم و فشارت دادم ، با تمام توانم
But all I could do were stand there paralyzed
اما تنها کاری که تونستم بکنم این بود که بی حرکت اونجا ایستادم

Oh yeah lucky me, I’m singing ev’ry day
Ever since that day you came my way
بله من شانس آوردم و از اون روزی که تو سر راه من قرار گرفتی هر روز آواز میخونم
You made my life for me just one big happy game
تو باعث شدی زندگی برام مثل یک سرگرمی بزرگ خوشحال کننده بشه
I’m gay ev’ry morning
At night I’m still the same
من هر صبح خوشحال هستم و شبها هم همین احساسو دارم
Do you remember that wonderful time
اون اوقات فوق العاده رو بخاطر داری؟
You held my hand and swore that you’ll be mine
تو دستم رو میگرفتی و من قسم میخوردم که تو تا ابد مال منی
In front of preacher you said
“I do” I couldn’t say a word for thinking of you
تو در مقابل عاقد ایستادی و گفتی ” بله ” و من نمیتونستم کلمه ای بگم چون داشتم به تو فکر میکردم
all I could do were stand there paralyzed
و تنها کاری که تونستم بکنم این بود که بی حرکت اونجا ایستادم

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top