شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Spanish Eyes

Spanish Eyes

Spanish Eyes

Spanish Eyes

Blue Spanish eyes teardrops are falling from your Spanish eyes

چشمان آبی اسپانیایی ، قطره های اشک از چشمان اسپانیایی تو سرازیر میشود

Please please don’t cry, this is just “adios” and not good-bye

لطفا لطفا گریه نکن این فقط خداحافظی است و وداع نیست

Soon I’ll return, bringing you all the love your heart can hold

به زودی من بازخواهم گشت. و تمام عشقهایی را که در قلبت مانده برایت می آورم

Please say “Si Si” say you and your Spanish eyes will wait for me

لطفا بگو ” بله بله” بگو که تو و چشمان اسپانیائیت منتظر آمدن من خواهید ماند

Soon I’ll return, bringing you all the love your heart can hold

به زودی من بازخواهم گشت. و به اندازه تمام قلبت برای تو عشق میاورم

Please say “Si Si” say you and your Spanish eyes will wait for me

لطفا بگو ” بله بله” بگو که تو و چشمان اسپانیائیت منتظر آمدن من خواهید ماند

Say you and your Spanish eyes will wait for me

بگو که تو و چشمان اسپانیائیت منتظر آمدن من خواهید ماند

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:B. Kaemfert – C. Singleton – E. Snyder

تاریخ ضبط:  1973/12/16

این ترانه در تاریخ 16 دسامبر 1973  ضبط گردید و در آلبوم   Good Times  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top